Nosáľ

Autor(i): Jozef Ondrejovic, Peter Ondrejovic

Základné údaje

Procesor: Mikrokontrolér Arduino Nano
Veľkosť pamäte: 32 kB
Frekvencia: 16 Mhz
Senzory: 8 x IR dvojica LED,fototranzistor
Pohon: 1 noha 3 stupne voľnosti /3 serva /
Napájanie: LiPol 7.4V
Programovací jazyk: C++, IDE Arduino
Zaujímavosti: Úvod k hexabotom
Domáca stránka robota: --

Popis

Robot má 4 oporné body. Vpredu 2x vymedzovače vzdialenosti IR senzorov od čiary. Vzadu dve trecie guličky. Pohyb dopredu a korekciu voči čiare zabezpečuje jedna noha / 3 stupne voľnosti. Vlastný pohyb sa vykoná zdvihnutím prednej časti robota a posun dopredu alebo na stranu pomocou nohy robota.