arCopter

Autor(i): Tomáš Nagy, Tomáš Piesecký

Základné údaje

Procesor: arduino Due
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: kamera, gyro, accelerometer, baro
Pohon: 4x motory 2280KV
Napájanie: 3S bterka 2100mAh (11.1V)
Programovací jazyk: C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--