Fredo

Autor(i): Mateusz Matuszczak

Základné údaje

Procesor: ATmega
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: C++
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--