Box Of Mysteries

Autor(i): Patryk Dulniok, Oliver Davis, Maciej Wycisk, Wojciech Mazurkiewicz, Patrycja Wiaterek

Základné údaje

Procesor: LEGO Mindstorms
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: EV3
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--