Pokus3

Autor(i): Daniel Kubica, Nikolas Peksa, Lilian Peksová, Juraj Balog

Základné údaje

Procesor: EV3. Processor, Atmel 32-Bit
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: EV3-G
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--