Kačyca XXL001

Autor(i): Peter Ťapák

Základné údaje

Procesor: ATmega328P, Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: c++
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--