Pravidlá kategórie

Lietajúca výzva 2017

Súťažná úloha

Zostrojiť lietajúci stroj, ktorý prejde vo vyhradenom priestore špecifikovanú dráhu a pomedzi prekážky čo najrýchlejšie prenesie do cieľa užitočnú záťaž. Zatiaľ pripúšťame aj diaľkové ovládanie ale bodové hodnotenie takéhoto stroja bude nižšie. Víťazom sa stane robot s najvyšším počtom bodov a najnižším časom.

Dráha

Dráha pre súťažiaceho bude usporiadaná podľa obr. 1. Dráha má rozmery minimálne 8 x 2 x 2 metre. Je rozdelená na 4 súťažné polia A, B, C a D. Priestor okolo dráhy s rozmermi 10 x 3 x 3 metre je ohraničený ochrannou sieťou.

Stroj má preletieť ponad prekážku vysokú 0,6 m, popod prekážku s otvorom do výšky 1,2 m a napokon preletieť cez medzeru v 2 m vysokej stene. Vzdialenosť medzi prekážkami bude približne 2 m

Pohľad na priestor závodu
Obr. 1: Pohľad na priestor závodu zhora

Podlaha bude svetlá (nie nevyhnutne biela) a budú na nej umiestnené navigačné značky. Okrem toho si súťažiaci môžu na podlahe i na prekážky umiestniť vlastné navigačné značky za predpokladu, že pritom nedôjde k poškodeniu dráhy. Po súťažnom lete sú povinní značky odstrániť.

Navigačné značky
Obr. 2: Navigačné značky

Prekážky a záťaž

Prekážka 1 medzi zónami A a B bude pevná a jej rozmery sú 0,6 x 2 m. Lietajúci stroj musí preletieť ponad ňu. Prekážka 2 bude predstavovať stenu s otvorom pri zemi, ktorého rozmery budú 1,2 x 2 m a lietajúci stroj ju musí podletieť. Prekážka 3 medzi zónami C a D bude premenlivá. Bude sa skladať z dvoch stien s rozmermi 0,6 x 2 m a lietajúci stroj ju musí obletieť zľava, zprava alebo stredom, v závislosti od konfigurácie.

Rozmery prekazok
Obr. 3. rozmery prekážok.

Konfiguracia prekazok
Obr. 4. Možné konfigurácie tretej prekážky.

Užitočná záťaž bude mať hmotnosť 250 g a bude ju predstavovať plechovka s energetickým nápojom, ktorú súťažiaci dostanú pri registrácii v deň súťaže. Záťaž musí byť pevne uchytená o lietajúce zariadenie.

Činnosť robota

Základnou činnosťou je preletieť špecifikovanú dráhu vo vyhradenom priestore s užitočnou záťažou pokiaľ možno čo najrýchlejšie. Štartovať sa bude zo zeme v prostriedku zóny A a pristáť je možné v ktorejkoľvek so zón B-D. Čas sa bude merať od vzletu zo zóny A po pristátie.

Rozmery a veľkosť lietajúceho robota

Robot musí byť lietajúci stroj, ktorý je schopný lietať vo výške 0 - 3 m. Lietajúcim strojom môže byť lietadlo, vrtuľník, multikoptéra alebo vzducholoď, s hmotnosťou do 2,5 kg. Maximálna rýchlosť je obmedzená na 10 m/s. Návrh vzducholode nesmie presiahnuť kváder s rozmermi 1x1x2 m. Všetky ostatné návrhy lietajúcich strojov nesmú presiahnuť kocku s rozmerom 1 m. Každý stroj musí byť možné kedykoľvek okamžite zastaviť (núdzové zastavenie) a to aj v prípade autonómnych strojov.

Zabezpečenie a bezpečnosť

Nedodržanie bezpečnostných pravidiel povedie k diskvalifikácii. Vybavenie a prevádzka musí byť v súlade s platnou legislatívou. Súťaže sa môžu zúčastniť iba elektrické lietajúce stroje, ktoré musia byť jasne označené číslom registrácie. Pre vzducholode sa môžu použiť len nehorľavé a zdraviu neškodné plyny. Roboti nesmú s výnimkou vrtúľ obsahovať žiadne ostré, alebo nebezpečné súčasti.

Všetci účastníci sa zúčastňujú súťaže dobrovoľne a na vlastné riziko. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie lietajúcich strojov a zariadení súťažiacich.

Homologácia

Všetci účastníci môžu súťažiť len po absolvovaní homologácie. Táto kontrola bude vykonaná pred prvým letom a zahŕňa:

  • dodržanie predpísanej hmotnosti a rozmerov,
  • dron musí preukázať schopnosť lietať vo výške 0,5 - 3 m,
  • súťažiaci musí preukázať schopnosť bezpečne riadiť drona/robota, a to najmä
  • bezpečné vypnutie stroja núdzovým vypínačom,
  • robot/dron musí spĺňať všetky bezpečnostné opatrenia.

Poradie účastníkov a priebeh súťaže

Súťaž bude prebiehať vo vnútri (indoor). Rozlosovanie poradia bude stanovené tesne pred začatím súťaže. Účastníci musia absolvovať lietanie vo vyhradenom sektore v stanovenom poradí. Každý súťažiaci robot/model môže lietať tri krát vo vylosovanom poradí. Ak sa však nedostaví do 1 minúty po výzve na štart, stráca právo absolvovať pokus. V prípade, že sa prihlási veľa súťažiacich, porota môže vyhlásiť kvalifikačné kolo. Rozhodca môže let kedykoľvek prerušiť.

Hodnotenie a časové limity

Za prelet od štartu a pristátie v niektorej zo štyroch zón získa robot bodové ocenenie. Ak robot dokáže preniesť do danej zóny aj záťaž, bodové hodnotenie sa zdvojnásobí. Ak je robot riadený bez ľudského zásahu, avšak s počítačom, ktorý nie je na palube lietajúceho stroja, bodové hodnotenie sa násobí štrymi. Ak danú úlohu splní celkom autonómne bez akéhokoľvek externého počítača a bez zásahu ľudského operátora, počet bodov sa násobí ôsmimi. Do hodnotenia sa započíta najlepší z troch pokusov. Víťazom sa stáva robot s najvyšším dosiahnutým počtom bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje nižší čas.

Každý súťažiaci ma k dispozícii čas max. 5 minút na jeden pokus. Čistý čas súťažiaceho sa bude merať od doby, keď sa posledná časť spojená s lietajúcim zariadením odlepí od zeme. Časomieru zastaví pristátie na zemi. Ľubovoľný krátky dotyk so zemou, ochrannou sieťou alebo prekážkou znamená penalizáciu +5 s.

A B C D
Riadený prelet bez záťaže
0 1 2 3
Za prevezenie záťaže: x2 0 2 4 6
Semi-autonómny prelet: x4 0 4 8 12
Autonómny prelet: x8 0 8 16 24
Autonómny prelet so záťažou: x16 0 16 32 48

Okrem toho môže porota udeliť ďalšie ceny podľa vlastného uváženia - napr. za najobjavnejšiu konštrukciu drona, najelegantnejšiu konštrukciu, a pod.A samozrejme platia tiež všetky spoločné pravidlá.