2023 Results / Výsledková listina

Index

[ Track ]

Linefollower / Stopár

 1. [0:58,8] [-:--,-] [0:58,4]  Robot Kognitívny Pathfinder (Jozef Ševčík, J. Epifanic, H. Hornáčková, D. Lamaj) Bratislava arduino
 2. [1:40,9] [--:--,-] [--:--,-]  Robot Majak (Amavet klub 808, Jakub Gallik, Adam Žuži) Partizánske lego

 • [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]  Robot HaloWorld stopár (M. Hodek, Š. Vizner, R. Bednárik, M. Supek) Bratislava arduino
 • [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]  Robot Lenochod 23 (Katka Šandová, Hanka Šandová) Polička czech
 • [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]  Robot RSA (M. Mišenko, T. Durkáč, T. Hudák, D. Paločko, D. Malík) Prešov lego
 • [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]  Robot BT-CAR (Marek Ratzenböck) Nové Mesto nad Váhom arduino

 • Robot creemesh (Matúš Šujan) Partizánske
 • Robot CuteBot (Amavet klub 808: Michal Kollar) Partizánske

Cena poroty

 • [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]  Robot HaloWorld stopár (M. Hodek, Š. Vizner, R. Bednárik, M. Supek) Bratislava arduino
Robot HaloWorld stopár získal cenu poroty, pretože mu od úspešného absolvovania trasy chýbal naozaj len malý kúsok šťastia.Note: Times in [min:sec] for each run, [-:--,-] means unsuccessful run (see rules).

Statistics: This category registered total 8 robots. Really did particicpate 6, but only 2 of them succesfully run whole track. None of them did succeed in all three runs.

Pozn.: Časy sú v [min:sec] za jednotlivé pokusy, [-:--] znamená, že robot dráhu neabsolvoval celú (viď pravidlá).

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 8 robotov. Súťaže sa zúčastnilo 6, pričom len 2 dokázali prejsť súťažnú dráhu. Ani jeden robot to nedokázal viac ako raz.

 

 


Sklad kečupov

 1. 6b (0+3+3) Robot SMOTANA (Tomáš Volna, Andrej Siekeľ, Nikolas Buček,) Martin lego
 2. 1b (1+0+0) Robot Mamut (Amavet klub 808, Jakub Gallik, Adam Žuži) Partizánske lego

Statistics: This category registered only 2 robots, luckily the both of them were runnable.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásili len 2 roboty, ale našťastie oba fungovali, takže si spolu mohli zasúťažiť v troch kolách.

 

 


Voľná jazda

 1. Robot MARVIN (Michal Lajčiak) Trenčín RPi
 2. Robot Sofia 2 (Matúš Oravkin, Nicolas Bučko, Matúš Ševčík) Martin lego
 3. Robot HaloWorld model H (Matúš Hodek, Šimon Vizner, Roman Bednárik, Martin Supek) Bratislava arduino
 4. Robot Jagdpanzer 38(t) Hetzer (Henrik Mochňák, Richard Hlubeň, Martin Krajňák, Adrián Pasečiak, Šimon Pavel) Prešov lego

 • Robot samči (Samuel Mráz) Michalovce lego
 • Robot Emanuel (Alex Ehrenberger ) Michalovce
Statistics: This category registered 6 robots, but only 4 of them did arrive and present their capabilities.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 6 robotov, ale na súťaž sa pricestovali predviesť len štyri.

 

 

Štatistiky

Počty prihlásených robotov:
 • 16 Spolu
 •  8 Stopár
 •  2 Sklad kečupov
 •  6 Voľná jazda
 • 7 Lego lego
 • 2 Arduino ardu
 • 1 Česká republika czech
 • 1 Raspberry pi RPi