Kognitívny Pathfinder

Autor(i): Jelena Epifanic, Hana Hornáčková, Jozef Ševčík, Dario Lamaj

Základné údaje

Procesor: Arduino Nano
Veľkosť pamäte: 32K
Frekvencia: 16Hz
Senzory: HC-SR04, a line tracking sensor - Kitronik Clippable Detection Board V1.0 (5678)
Pohon: 2x DC motor RF12-002
Napájanie: 2x 14500 LiIon
Programovací jazyk: C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: https://wiki.robotika.sk/robowiki/index.php?title=Pathfinder_-_Hana_Horn%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1,_Jozef_%C5%A0ev%C4%8D%C3%ADk,_Jelena_Epifanic,_Dario_Lamaj

Popis

LED lights are utilized to indicate the start of program execution