Pravidlá kategórie

Voľná jazda

Súťažná úloha

Zostrojiť čo najzaujímavejšieho robota.

Rozmery a velkost robota

Minimálne ani maximálne rozmery nie sú obmedzené. Hmotnosť nie je obmedzená.

Poradie účastníkov a priebeh súťaže

V prvej časti súťaže musí v stanovenom termíne súťažiaci svojho robota vystaviť na pridelenom mieste a predvádzať ho návštevníkom a porotcom. Na pridelené miesto vyvesí poster (plagát) formátu A2.

Porotou vybrané roboty sa môžu zúčastniť aj druhej, finálovej časti súťaže. Tam môže súťažiaci počas 5 minút predviesť divákom a porotcom všetko, čo jeho robot dokáže.

Poster

Poster má mať rozmery A2 (podľa ISO 216, t.j. 420 × 594 mm). Nemusí byť vytlačený, môže byť vytvorený aj ručne, nakreslený a pod. Obsah a forma nie je predpísaná, mal by však obsahovať základné informácie o robotovi a jeho autorovi tak, aby aj náhodný návštevník podujatia získal predstavu o funkcii a zmysle danej konštrukcie. Prínosom je aj použitie obrázkov namiesto zdĺhavých popisov.

Hodnotenie a ceny

Víťaza vyberie porota na základe svojho hodnotenia získaného z predvádzania robota a informácií získaných z posteru.A samozrejme platia tiež všetky spoločné pravidlá.

Príloha 1: Hodnotenie porotou

	A. Elektronika (zložitosť, prevedenie, nápaditosť, vlastný vklad)
      0 – nevhodná
      1 – tak akurát
      2 – vhodný komerčný výrobok
      3 – vlastný výtvor

	B. Mechanika (zložitosť, prevedenie, nápaditosť, vlastný vklad)
      0 – nevhodná
      1 – zo stavebnice
      2 – zo stavebnice + vklad
      3 – vlastný výtvor
    
	C. Softvér(funkcia, komplexnosť, implementačná zložitosť)
      0 – nefunguje
      1 – demo, spravil niekto iný
      2 – vlastný ako tak
      3 – vlastný výtvor 
    
	D. Nápad je
      0 – prevzatý
      1 – priemerný
      2 – zaujímavý
      3 – neobvyklý
    
	E. Funkčnosť - robot ako celok:
      0 – nefunguje
      1 – niekedy
      2 – malé zádrhely
      3 – bezchybne všetko
	    
    F. Poster
      0 – nie je 
      1 – len aby sa nepovedalo 
      2 – dobre dokumentuje funkciu robota a dopĺňa ho opisom
      3 – pridaná hodnota (je tam niečo navyše)