FEI STU + MicroStep-MIS + FMFI UK
Laboratórium mobilnej robotiky

vyhlasuje
šiesty ročník súťaže robotov

ISTROBOT 2006
26. apríla 2006


[Novinky] [Pravidlá] [Prihláška] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

 

Organizuje


STU FEI URPI


  InnoC.at

  MicroStep-MIS

 

Sponzori

AVIR

MicroStep

KVANT
www.meranie.sk
www.kamery.sk
www.mikroskopy.sk

MicroStep-HDO

RLX
Elektronické súčiastky
www.rlx.sk

Mediálni partneri

ATP Journal

PC Revue

IT NEWS

Projekt podporila

Automatizacia, n.o.
 
Europe
Project part-financed by the European Regional Development Fund and the city council of Vienna

Novinky


Pravidlá

1. Stopár

Cieľom súťažiaceho v tejto kategórii je zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho robota, ktorý čo najrýchlejšie prejde určenú dráhu a zdolá všetky jej nástrahy. Trasa je daná namaľovaným tmavým pruhom šírky 15 mm na svetlom podklade. Na dráhe sú umiestnené rozličné prekážky, napríklad tunel, tehlička, ktorú treba obísť a pod. Úlohou robota nie je nájsť správnu cestu (nebudú žiadne križovatky a odbočky), ale výhradne sledovať namaľovanú čiaru.

Podrobnosti...

2. Myš v bludisku

Cieľom súťažiaceho je zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho robota - myš, ktorá dokáže prejsť zadané bludisko a nájsť cieľ v čo najkratšom čase.

Bludisko tvorí 16×16 základných štvorcov rozmerov 18×18 cm. Steny bludiska sú 5 cm vysoké a 1,2 cm hrubé. Cestičky medzi stenami sú široké 16,8 cm. Steny bludiska sú zboku biele, horná strana steny je červená. Podlaha bludiska bude čierna. Povrch stien bludiska odráža infračervené svetlo a povrch podlahy ho pohlcuje. Štart bude v jednom z rohových štvorčekov, cieľ bude v strede. V bludisku sa dá použiť pravidlo pravej (alebo ľavej) ruky. Oba smery nemusia byť (a zrejme ani nebudú) rovnocenné. Určite to však nebude najkratšia cesta do cieľa.

Myš musí byť autonómna, max. rozmerov 25×25 cm. Počas 10 minút v bludisku sa môže myš 10 krát pokúsiť prejsť od začiatku do cieľa, pričom môže hľadať optimálnu trasu.

Podrobnosti...

3. MiniSumo

V tejto kategórii je úlohou zostrojiť autonómneho mobilného robota, ktorý vytlačí z ringu svojho súpera.

V ringu súťaží vždy dvojica robotov, ktorí sú na začiatku položení za štartovacími čiarami. Po štarte sa snaží jeden druhého vytlačiť mimo ring. Ak sa jeden z robotov dotkne ktoroukoľvek svojou časťou plochy mimo ring, prehráva. To platí aj v prípade, keď z robota odpadne akákoľvek súčiastka, ktorá je potom vytlačená, alebo sa sama dotkne plochy mimo ring.

Podrobnosti...

4. Voľná jazda

Táto kategória je určená na predvádzanie výrobkov, ktoré nespadajú do prvých dvoch kategórií. Obmedzenia nie sú žiadne, s výnimkou dodržania bezpečnostných predpisov. Každý súťažiaci môže počas 5 minút predviesť všetko, čo jeho robot dokáže. Jeho výkon ocenia diváci potleskom. O víťazovi rozhodne porota na základe sily potlesku a vlastného úsudku.

5. Informácie a prihlášky

Podrobné pravidlá pre jednotlivé kategórie môžete získať na adrese organizátorov, alebo na tejto stránke.

Tu nájdete pravidlá, konštrukčné návody, rady, inšpiračné obrázky, a informácie organizačného charakteru.

Prihlášku treba poslať najneskôr do 15. marca 2006, a to najlepšie vyplnením nasledovného formulára.

Prihláška

Meno robota:
Autor:
Vek:
Škola, zamestanie:
Súťažná kategória:
  • Stopár
  • Myš v bludisku
  • MiniSumo
  • Voľná jazda
Kontakt (adresa, tel.):
E-mail:


Uzávierka prihlášok bola 15. 3. 2006, 23:59:59. Môžete to ale skúsiť...

Akákoľvek pripomienka a podpora vrátane osobnej pomoci je vítaná.


[Novinky] [Pravidlá] [Prihláška] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2006 Katedra automatizácie a regulácie FEI STU
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. +421 - 2 - 602 91 411.
Posledná zmena: 8. februára 2006.
Zodpovedný človek: Richard Balogh.