Robotika.SK

usporiada
ôsmy ročník súťaže robotov

ISTROBOT 2008
19. apríla 2008


[English  [Novinky] [Pravidlá] [Prihláška] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

 

Organizuje

Robotika.SK
FEI STU
InnoC.at

 

Sponzori

AVIR

MicroEpsilon

MicroStep

ME-Inspection SK

Cisco

Elfa

MicroStep-MIS

Elektronické súčiastky
a komponenty pre robotiku.
RLX
www.rlx.sk

Mediálni partneri

ATP Journal

Quark

Projekt podporila

APVV
 
Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Novinky

 • Správa

 • Video

 • Foto

  Fotografie zo súťaže sú usporiadané podľa autorov.

 • V Ý S L E D K Y
  Stopár
  1. Robot Camerus (Jakub Kákona), Robozor
  2. Robot Century (Tomáš Solarski),Ostrava
  3. Robot Čára (Roman Dvořák), Robozor
  Myš v bludisku
  1. Robot Anna (Peter Kuťák), Bratislava
  2. Robot Gauss (Andrej Osuský), Bratislava
  3. nebolo udelené
  MiniSumo
  1. Robot Merlin (Pavol Pavlík), Liptovský Mikuláš
  2. Robot F.E.A.R. (Miroslav Miklovič), Hlohovec
  3. Robot Infra Eye 2 (Dalibor Kadlíček), Piešťany
  Voľná jazda
  1. Robot Gauss (Andrej Osuský), Bratislava
  2. Robot Bern (Samuel Furka a Daniel Furka), Rendez
  3. Robot Number Four (Mike Brandl), Wien

 • Podrobné výsledky
  Pozrite si kompletnú výsledkovú listinu s časmi, bodmi a odkazmi...

 • Kedy?      P R O G R A M    19. 4.
  09:00 Prezentácia, zapisovanie robotov na štart.	
  09:30 Prvé kolá kategórie Stopár a MiniSumo.
  12:00 Obed. Prestávka.	
  14:00 Slávnostné otvorenie súťaže.	
  14:05 Kategória Stopár - finále.
  15:00 Kategória Myš v bludisku. 	
  16:00 Kategória MiniSumo. 	
  17:00 Kategória Voľná jazda.	
  18:00 Slávnostné odovzdávanie cien.	
  V prestávkach medzi jednotlivými kategóriami ďalej uvidíte:

 • Odborná porota

 • Priamy prenos

  Ak sa nemôžete prísť pozrieť osobne, pozerajte súťaž v priamom prenose!
  Kliknite sem! - ak nefunguje, napr v CPU na FEI, skúste tento link s iným enkodérom.

 • WiFi

  Účastníci môžu použiť bezdrôtové pripojenie do siete internet pomocou WiFi AP ktoré poskytol Študentský parlament FEI STU.
  Realizácia pripojenia: Pripojte sa na AP s názvom SP_AB300. Po pripojení vám DHCP server pridelí potrebné adresy. Nie je potrebné vykonať žiadne ďalšie nastavenie ani autentifikáciu do systému.

 • New!
  Informácie o ubytovaní a stravovaní pre mimobratislavských účastníkov.
  Skontrolujte si stav vašej rezervácie!

 • Testovanie

  Testovací deň sa uskutoční v horeuvedených termínoch od 17:00 do cca 19:00 (podľa záujmu aj dlhšie) na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU (Bratislava, Mlynská dolina) blok D, 7. poschodie.
  Bude k dispozícii bludisko, čiara na stopára a aréna na MiniSumo. Ak aj nemáte čo testovať, môžete si prísť vyjasniť nejasnosti v pravidlách, pozrieť konkurenciu. Vstupné: vlastný robot so sebou. Ak chcete prísť, napíšte nám (balogh@elf.stuba.sk).

 • Kde?
  Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, v Mlynskej doline, miestnosť AB-300.
  Mimobratislavskí účastníci isto ocenia aj informácie o tom, ako sa dostať k nám na fakultu.

 • Môžete pomôcť? Hľadáme:
  Odmenou okrem nehynúcej slávy je možnosť byť v priamom kontakte so súťažnými robotmi, a dobrý pocit. Záujemovia môžu napísať na adresu balogh slimacik elf.stuba.sk, alebo sa zastavte u mňa na fakulte v D-511.

 • Fórum
  Máte k dispozícii diskusné fórum. O pravidlách i techických problémoch môžete diskutovať tuto


  Stiahnite si reklamný banner...[.jpg, 5 kB]


  Stiahnite si pozvánku...[.pdf, 13 MB]

  Pravidlá

  1. Stopár

  Cieľom súťažiaceho v tejto kategórii je zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho robota, ktorý čo najrýchlejšie prejde určenú dráhu a zdolá všetky jej nástrahy. Trasa je daná namaľovaným tmavým pruhom šírky 15 mm na svetlom podklade. Na dráhe sú umiestnené rozličné prekážky, napríklad tunel, tehlička, ktorú treba obísť a pod. Úlohou robota nie je nájsť správnu cestu (nebudú žiadne križovatky a odbočky), ale výhradne sledovať namaľovanú čiaru.

  Podrobnosti...

  2. Myš v bludisku

  Cieľom súťažiaceho je zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho robota - myš, ktorá dokáže prejsť zadané bludisko a nájsť cieľ v čo najkratšom čase.

  Bludisko tvorí 16×16 základných štvorcov rozmerov 18×18 cm. Steny bludiska sú 5 cm vysoké a 1,2 cm hrubé. Cestičky medzi stenami sú široké 16,8 cm. Steny bludiska sú zboku biele, horná strana steny je červená. Podlaha bludiska bude čierna. Povrch stien bludiska odráža infračervené svetlo a povrch podlahy ho pohlcuje. Štart bude v jednom z rohových štvorčekov, cieľ bude v strede. V bludisku sa dá použiť pravidlo pravej (alebo ľavej) ruky. Oba smery nemusia byť (a zrejme ani nebudú) rovnocenné. Určite to však nebude najkratšia cesta do cieľa.

  Myš musí byť autonómna, max. rozmerov 25×25 cm. Počas 10 minút v bludisku sa môže myš 10 krát pokúsiť prejsť od začiatku do cieľa, pričom môže hľadať optimálnu trasu.

  Podrobnosti...

  3. MiniSumo

  V tejto kategórii je úlohou zostrojiť autonómneho mobilného robota, ktorý vytlačí z ringu svojho súpera.

  V ringu súťaží vždy dvojica robotov, ktorí sú na začiatku položení za štartovacími čiarami. Po štarte sa snaží jeden druhého vytlačiť mimo ring. Ak sa jeden z robotov dotkne ktoroukoľvek svojou časťou plochy mimo ring, prehráva. To platí aj v prípade, keď z robota odpadne akákoľvek súčiastka, ktorá je potom vytlačená, alebo sa sama dotkne plochy mimo ring.

  Podrobnosti...

  4. Voľná jazda

  Táto kategória je určená na predvádzanie výrobkov, ktoré nespadajú do prvých dvoch kategórií. Obmedzenia nie sú žiadne, s výnimkou dodržania bezpečnostných predpisov. Každý súťažiaci môže počas 5 minút predviesť všetko, čo jeho robot dokáže. Jeho výkon ocenia diváci potleskom. O víťazovi rozhodne porota na základe sily potlesku a vlastného úsudku.

  5. Informácie a prihlášky

  Podrobné pravidlá pre jednotlivé kategórie môžete získať na adrese organizátorov, alebo na tejto stránke.

  Tu nájdete pravidlá, konštrukčné návody, rady, inšpiračné obrázky, a informácie organizačného charakteru.

  Prihlášku treba poslať najneskôr do 19. marca 2008, a to najlepšie vyplnením nasledovného formulára.

  Prihláška


  Uzávierka prihlášok bola 19. 3. 2008, 23:59:59.

  Akákoľvek pripomienka a podpora vrátane osobnej pomoci je vítaná.


  [Novinky] [Pravidlá] [Prihláška] [Roboty] [Poradňa] [Archív]  © 2008 Robotika.SK
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. +421 - 2 - 602 91 411.
  Posledná zmena: 13. februára 2008.
  Zodpovedný človek: Richard Balogh.