Archív súťaže

Nachádzate sa v archíve. Ešte pred vstupom do jednotlivých ročníkov prosím vezmite na vedomie, že niektoré odkazy nemusia fungovať a niečo môže byť neaktuálne. Za nič neručíme...

Obsah

© 2000-2013 Robotika.SK
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. +421 - 2 - 602 91 411.
Posledná zmena: 18. 9. 2012, 11:38:31
Zodpovedný človek: Richard Balogh.