2. ročník súťaže robotov

23. apríla 2002 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU úspešne prebehol druhý ročník súťaže mobilných autonómnych robotov

Obsah

 1. Správa o priebehu
 2. Pravidlá
 3. Roboty
 4. Obrázky
 5. Videá
 6. Prehľad médií

Sprava o priebehuNa začiatok

Súťaž sa uskutočnila 23. apríla 2002. Už deň predtým prichádzali mimobratislavskí súťažiaci a ladili posledné muchy na svojich výtvoroch. Keďže v tomto roku sa zišlo pomerne veľa robotov, dopoludnia si súťažiaci odjazdili prvé dve kolá kategórie Stopár. Popoludní prebehlo posledné kolo a súťažilo sa aj v Bludisku. Potom kolegovia z ÚAMT Brno predviedli výsledky svojej práce a nasledovala Voľná jazda. Na záver porotcovia a zástupcovia sponozorujúceho Datalanu odovzdali ceny víťazom.

Podrobná správa o súťaži...

Výsledková listina

Program súťaže

  Pondelok, 22. apríla
 • 12:00 Príchod, ubytovanie, zoznamovanie.
 • 14:00 Skúšobné jazdy, dolaďovanie, opravy.

  Utorok, 23. apríla

 • 9:00 Prezentácia zapisovanie robotov na štart.
 • 9:30 Skúšobné jazdy a predvádzanie.
 • 12:00 Obed. Prestávka.
 • 14:00 Slávnostné zahájenie súťaže.
 • 14:15 Finále kategórie Stopár.
 • 15:00 Kategória Myš v bludisku.
 • 16:00 Ukážky robotov z ÚAMT Brno.
 • 16:30 Kategória Voľná jazda.
 • 17:00 Slávnostné odovzdávanie cien.

  Streda, 24. apríla

 • Prezentácia na Cofaxe.

Na súťaži sa podieľali

Moderátor
Tomáš Szalay

Kamera a video
Mišo Abelovský
Braňo Vranka

Technické zabezpečenie
Štefan Boroš
Výpočtové stredisko FEI

Časomiera
Stano Kouchan
Oto Kužma, Dušan Ďurina

Stavba dráh
Juraj Gacho
J. Máder, J. Hanzel

Spoluorganizátori
Dana Martinková
Andrea Benediková
Katarína Blahová

Best Boy
Edo Rousek

Fotografie
Martin Mišovič

Ubytovanie
Viera Danišová

TV Markíza (ZEM)
Rádio Twist
AT&P Journal
Quark

Sponzori
Datalan, a.s.
Microstep - MIS

Ďakujeme

PravidlaNa začiatok

1. Stopár

Cieľom súťažiaceho v tejto kategórii je zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho robota, ktorý čo najrýchlejšie prejde určenú dráhu a zdolá všetky jej nástrahy. Trasa je daná namaľovaným tmavým pruhom šírky 15 mm na svetlom podklade. Na dráhe sú umiestnené rozličné prekážky, napríklad tunel, tehlička, ktorú treba obísť a pod. Úlohou robota nie je nájsť správnu cestu (nebudú žiadne križovatky a odbočky), ale výhradne sledovať namaľovanú čiaru.

Podrobnosti...

2. Myš v bludisku

Cieľom súťažiaceho je zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho robota - myš, ktorá dokáže prejsť zadané bludisko a nájsť cieľ v čo najkratšom čase.

Bludisko tvorí 16×16 základných štvorcov rozmerov 18×18 cm. Steny bludiska sú 5 cm vysoké a 1,2 cm hrubé. Cestičky medzi stenami sú široké 16,8 cm. Steny bludiska sú zboku biele, horná strana steny je červená. Podlaha bludiska bude čierna. Povrch stien bludiska odráža infračervené svetlo a povrch podlahy ho pohlcuje. Štart bude v jednom z rohových štvorčekov, cieľ bude v strede. V bludisku nebudú izolované ostrovy, takže sa dá použiť pravidlo pravej ruky.

Myš musí byť autonómna, max. rozmerov 25×25 cm. Počas 15 minút v bludisku sa môže myš 10 krát pokúsiť prejsť od začiatku do cieľa, pričom môže hľadať optimálnu trasu.

Podrobnosti...

3. Voľná jazda

Táto kategória je určená na predvádzanie výrobkov, ktoré nespadajú do prvých dvoch kategórií. Obmedzenia nie sú žiadne, s výnimkou dodržania bezpečnostných predpisov. Každý súťažiaci môže počas 5 minút predviesť všetko, čo jeho robot dokáže. Jeho výkon ocenia diváci potleskom, zvíťazí robot, ktorý získa najsilnejší potlesk.

ObrázkyNa začiatok

Na jednotlivých stránkach nájdete fotografie a prípadne aj popis (ak autori dodali) súťažných robotov.

Stopár

Myš v bludisku

Voľná jazda

ObrázkyNa začiatok


Ďalšie obrázky sme uložili do galérií podľa jednotlivých fotografov, ktorí nám svoje fotky poskytli:

ObrázkyNa začiatok

V deň konania súťaže mohli tí, ktorí to do Mlynskej doliny nestihli, sledovať aspoň priamy prenos na internete. Ak máte záujem, môžete si pozrieť zostrih z tohoto vysielania.

Ďalšie videá:

ObrázkyNa začiatok

Sem umiestnime prehľadovú tabuľku, kde a kedy o nás informovali v novinách, časopisoch, rozhlase či televízii. K tomu je potrebná aj Vaša pomoc. Ak ste niekde niečo zazreli, dajte mi, prosím, vedieť balogh@elf.stuba.sk).KAR MS-MIS DATALAN


© 2002 Richard Balogh
Posledná zmena: 19. mája 2002.