2019 Results / Výsledková listina

Index

[ Track ]

Linefollower / Stopár

 1. H [0:38,6] [0:27,0] [0:28,7]   #49 Robot RoMiLi [FH-Wels] (Robert Amerstorfer, Lisa-Maria Möseneder, Michael Anschober) Wels aus
 2. H [-:--,-] [-:--,-] [0:36,1]   #31 Robot BadMobil [FH-Wels] (Julius Salamon, Christoph Paster, Michael Burgstaller) Wels aus
 3. H [0:41,7] [0:40,6] [0:40,4]   #23 Robot Kevin [FH-Wels] (Thomas Wögenstein, Marlene Planck, Gabriel Himmelbauer) Wels aus

 4. H [-:--,-] [-:--,-] [1:01,4]   #24 Robot Fifi (Andrej Klco) Tvrdošín arduino
 5. H [1:11,4] [1:09,0] [-:--,-]   #47 Robot Zajo5B (Matej Kollárik, Marek Kollárik) Stupava
 6. H [-:--,-] [-:--,-] [1:09,8]   #43 Robot Zajo6 (Matej Kollárik, Marek Kollárik) Stupava
 7. H [-:--,-] [-:--,-] [1:20,9]   #13 Robot LUMA [FH-Wels] (Stefan Hattinger, Lukas Buchner, Madeleine Walderdorff) Wels 4600 aus
 8. H [1:23,2] [-:--,-] [-:--,-]   #45 Robot Drive! [FH-Wels] (Lukas Harrer, Simon Mircea) Wels aus lego
 9. H [-:--,-] [1:39,9] [1:40,7]   #48 Robot Zajo4B (Matej Kollárik, Marek Kollárik) Stupava
 10. H [-:--,-] [-:--,-] [2:05,1]   #22 Robot Rigot (Jakub Šiagi) Bratislava lego
 11. H [2:07,0] [2:07,1] [2:10,0]   #35 Robot Robůtek (Jakub Janoušek) Trešť czech lego
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #11 Robot motoko uprising 2.0 (Michal Chovanec) Lietavská Lúčka
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #12 Robot Pink (Eva Štalmachová) Žilina fei arduino
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #14 Robot Motoko Uprising (Michal Chovanec) Lietavská Lúčka
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #15 Robot Grasshopper (Stanislav Jochman) Košice
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #18 Robot Žehlicka (Matúš Melicherík, Martin Duratný, Ján Durana) Žilina arduino
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #20 Robot asdf[FH-Wels] (Rathner Josef, Mayr Daniel) Wels aus lego
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #21 Robot Mekgajver (Matúš Melicherík, Ján Durana, Martin Duratný) Žilina arduino
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #25 Robot RGB David (Amavet klub 808, Michal Kováč, Tomáš Hanzen) Partizánske lego
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #26 Robot Kus č.3 (Jakub Pilinský) Malinovo
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #28 Robot Visiduino (Marek Molda) Nové Zámky fei arduino
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #29 Robot hitmen (Amavet klub 808, Adrián Kovác, David Cerven) Partizánske lego
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #30 Robot Speedy (Martin Morhác, Juraj Fašang) Žilina arduino
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #32 Robot PiBoT (Ing. Peter Borták, Peter Borták) Košice arduino
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #33 Robot Zocháč (Radoslav Csenkey, Tomaš Hrubý) Bratislava, Lamač
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #34 Robot Dead_space_12 (Samuel Šindler) Bratislava arduino
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #36 Robot LNX HikerBot (Tomáš Klima) Bratislava lego
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #38 Robot Pinokio2 (Peter Hvizdoš) Olcnava
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #39 Robot Dragster (Michal Hodoši ) Košice
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #40 Robot Flashbot (Patrik Dibuz, Lukáš Gajdošík, Áron Németh, Miroslav Mertel) Ivanka pri Dunaji
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #42 Robot 100 (1+1) (Martin Sojka, Oliver Kurňava, Pavel Petrovič) Bratislava
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #44 Robot R2FU [FH-Wels] (Lukas Hofer, Simon Mittmannsgruber, Daniel Santiago Hornsby) Wels aus lego
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #46 Robot Hello Kitty (Pavla Janoušková) Kuřim czech lego
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #50 Robot Morqa (Andrej Lencucha) Trstená
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #116 Robot PaloBot Pavol Furiel, Žilina


 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #17 Robot Sergej (Peter Cík, Adam Antalík, Martin Leško, Michal Šcasný) Bratislava, Raca arduino
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #19 Robot Ahaeathauea (Adam Perinay) Bratislava
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #117 Robot SamoBot Samuel Furiel, Žilina
 • #16 Robot Blackcar (Lukáš Žemla) Šulekovo
 • #27 Robot 2WD Turtle bot (Diego Ceja, Daniel Ceja) Bratislava Ružinov
 • #41 Robot Beltane (Zuzana Kittnerová) Bratislava

Note: Times in [min:sec] for each run, [-:--,-] means unsuccessful run, H is for homologation (see rules).

Statistics: This category registered total 42 robots. Really did particicpate 39, and 36 of them succesfully homologized. Out of them, only 11 did succeed at least in one run. Just 4 robots did succesfully all three runs.

Pozn.: Časy sú v [min:sec] za jednotlivé pokusy, [-:--] znamená, že robot dráhu neabsolvoval celú, H znamená úspešnú homologáciu (viď pravidlá).

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 42 robotov. Súťaže sa zúčastnilo 39, pričom 36 sa úspešne homologovalo. Z nich však súťažnú dráhu dokázalo prejsť aspoň raz iba 11 robotov a z nich len 3 dokázali dráhu prejsť vo všetkých troch pokusoch.

 

 

 

 

Micromouse / Myš v bludisku

[ Maze 2019 Final ]

Final / Finále

 1. [31,63 s]:1 #54 Robot Evi (Jonas Wühr) Deggendorf ger
 2. [39,20 s]:1 #51 Robot Peťo 1.1 (Samuel Kacej) Trenčín
 3. [55,00 s]:1 #52 Robot Blúdna myš (Max Maliar) Žilina arduino
 4. [94,40 s]:1 #53 Robot Lotti (Steven Kienast) Munich ger
[ Maze 2019 ]

Qualification / Kvalifikácia

 1. [28,0 s]:1 #54 Robot Evi (Jonas Wühr) Deggendorf ger
 2. [43,0 s]:1 #52 Robot Blúdna myš (Max Maliar) Žilina arduino
 3. [65,0 s]:2 #53 Robot Lotti (Steven Kienast) Munich ger
 4. [75,0 s]:1 #51 Robot Peťo 1.1 (Samuel Kacej) Trenčín

 5. [111 s]:2 #60 Robot Bludička (Matúš Melicherík, Ján Durana, Martin Duratný) Žilina arduino
 6. [153 s]:1 #57 Robot Bug III (Tomáš Gana) Žilina arduino

 • [--,- s]:0 #56 Robot Myška (Jakub Holčík) Pezinok lego

 • #55 Robot Duplex001 (Samuel Ladislav Šindler) Bratislava
 • #58 Robot Duplex_12 (Samuel Šindler) Bratislava arduino
 • #59 Robot Lajka (Ján Skovajsa) Trstená arduino

Listed is the so called contest time (see rules) together with the number of run when it was achieved. The contest time counts also the penalties for the touch of the robot and total time spent in the maze.

Statistics: This category registered 10 robots. Actually only 7 of them did contest and only 1 of them was not able to solve the maze.

Uvedený je tzv. súťažný čas (viď pravidlá) a číslo pokusu na ktorý bol dosiahnutý. Súťažný čas zahŕňa aj trestné sekundy za dotyky a zohľadňujú aj celkový čas v bludiskou od štartu. Vyčiarknuté roboty sa síce prihlásili, ale súťaže sa nezúčastnili.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 10 robotov. Súťaže sa zúčastnilo už len 7, z toho cestu bludiskom nenašiel v kvalifikácii len 1.

 

 

 

 

Ketchup house / Sklad kečupov


Finál / Finále

 1. 4 b. #73 Robot Bimbo (Peter Straka, Peter Straka ml, Martin Straka) Bratislava lego
 2. 4 b. #76 Robot 7E3 (Amavet klub 808, Martin Hošek, Lukáš Hošek, Ondrej Škornák) Partizánske lego
 3. 3 b. #72 Robot Bulbot Vol.2 (Roman Bujna) Topolcany fei arduino

 4. 1 b. #75 Robot Gamča KečuBot (Samuel Lajčiak) Bratislava lego

[ Final ]

Qualification / Kvalifikácia

 1. 10 b. #72 Robot Bulbot Vol.2 (Roman Bujna) Topolcany fei arduino
 2. 7 b. #75 Robot Gamča KečuBot (Samuel Lajčiak) Bratislava lego
 3. 6 b. #73 Robot Bimbo (Peter Straka, Peter Straka ml, Martin Straka) Bratislava lego
 4. 2 b. #76 Robot 7E3 (Amavet klub 808, Martin Hošek, Lukáš Hošek, Ondrej Škornák) Partizánske lego
 5. 5 b. #71 Robot TripleBot (Daniel Držík, Filip Antala, Matúš Halák) Bratislava lego
 6. 4 b. #74 Robot LNX Bojová Sova II (Jakub Polák) Bratislava lego

 • DISK #77 Robot XL201 (Amavet klub 808, Martin Hošek, Lukáš Hošek, Ondrej Škornák) Partizánske lego

 • #78 Robot K2 (Tomáš Vavrinec, Mirek Burda) Brno czech

[ Qualification ]

Statistics: This category registered 8 robots. Actually only 7 of them did arrive, but all of them homologized for competition in qualifications. Four of them then compete in in finals.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 8 robotov. Prišli len siedmi, ale všetci sa homologovali. Do finále postúpili štyria.

 

 

 

 

Robot Sprint / Robotí šprint

Finále

 1. [10,0 s] [29 cm] [121 cm]   #81 Robot Robluda 1 (Jirí Klikar) Chýne czech arduino
 2. [12,0 s] [12,0 s] [12,5 s]   #82 Robot Robosaurus 1 (Jirí Klikar) Chýne czech arduino
 3. [14,2 s] [290 cm] [13,0 s]   #84 Robot Slimák (Ján Gana) Žilina arduino

 4. [84 cm] [65 cm] [21 cm]   #87 Robot Ignác (Martin Psotka, Vladimír Benák) Brehy
 5. [47 cm] [62 cm] [72 cm]   #88 Robot Tiger (Holcíková Adela, Holcík Jakub, Goliášová Dominika) Pezinok
 6. [--- cm] [--- cm] [--- cm]   #85 Robot Walkman (Peter Czimmermann, Dominik Dlugoš) Žilina arduino

Kvalifikácia

 1. [18,0 s] [11,3 s] [10,8 s]   #81 Robot Robluda 1 (Jirí Klikar) Chýne czech arduino
 2. [17,0 s] [13,3 s] [13,3 s]   #82 Robot Robosaurus 1 (Jirí Klikar) Chýne czech arduino
 3. [--- cm] [14,5 s] [14,1 s]   #84 Robot Slimák (Ján Gana) Žilina arduino

 4. [--- cm] [27,0 s] [--- cm]   #87 Robot Ignác (Martin Psotka, Vladimír Benák) Brehy
 5. [43 cm] [49 cm] [45 cm]   #88 Robot Tiger (Holcíková Adela, Holcík Jakub, Goliášová Dominika) Pezinok
 6. [--- cm] [--- cm] [--- cm]   #85 Robot Walkman (Peter Czimmermann, Dominik Dlugoš) Žilina arduino

 7. [--- cm] [--- cm] [--- cm]   #83 Robot thraX - Vorpal Hexapod (Miro Piencak, Peto Piencak) Žilina arduino

 • #86 Robot Otto DTDT (Pavel Petrovic, Jozef Vaško, Pavol Krajcík) Bratislava arduino

Statistics: This category registered 8 robots. With 7 competing robots, 3 of them was able to run the whole 200 cm track. Other 3 just run part of it. Winner is the fastest robot.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo 8 robotov. Súťažilo však len 7 a z nich 3 dokázali prejsť celú 200 cm dráhu. Zvyšné 4 prešli len jej časť. Zvíťazil najrýchlejší robot.

 

 

 

 

There and Back Again / Tam a zasa späť

 1. H 2:28 (240m) #96 Robot Androver 2.2 (RoboTech Vision, Martin Smolák, Peter Pásztó, Patrik Štefka, Jakub Lenner, Matej Poliacek) Castá
 2. H 2:34 (240m) #93 Robot Istbot (Pavol Boško, Radoslav Kovác, Tomáš Kovác, Peter Boško) Nitra
 3. H 120m (2:42) #94 Robot LNX Fearo (Kovác Tomáš) Bratislava arduino

 • H 120m (7:40) #98 Robot Fesl MK II (Udo Schmelmer, Daniel Reiter) 94557 Niederalteich ger
 • H 116m (0:27) #92 Robot MRVK (Matej Bartošovic, František Duchon, Michal Hubík, Jakub Hažík, Richard Cánik, Michal Dobiš, Adam Sojka) Bratislava fei
 • - #95 Robot Touareg cuDNN (Adrián Dylik) Láb
 • #91 Robot Hektor (Marek Vrábel, Pavol Pazdúr) Kysucké Nové Mesto arduino
 • #97 Robot Smelý Zajko (Pavel Petrovic, Michal Fikar, Adrián Matejov) Bratislava
H - homologized

Statistics: This category registered 8 robots. With 6 competing robots just 2 of them were able to drive there and back, other 3 just part of the track.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo 8 robotov. Zo 6 súťažiacich iba dvaja prešli celú dráhu, ďalší traja len čiastočne.

 

 

 

 

Freestyle / Voľná jazda

 1. 65 b. [11-11-11- 8-12-12] #111 Robot Cing (Stanislav Jochman) Košice
 2. 62 b. [10- 8-12- 9-12-11] #109 Robot SBB (Smart Black Box) (Rastislav Mozola, Peter Borták) Partizánske arduino
 3. 59 b. [10-11- 9-11- 8-10] #112 Robot sPrinter (sPrinter tím, Oliver Hollý, Matej Pavelka, Lubomír Matuga, Ladislav Kašša, Milan Gallo, Bence Nagy, Andrej Šuty) Závod

 4. 54 b. [12-12- 9- 5- 9- 7] #107 Robot Scorpio X (Natalia Cwilichowska, Anna Wójcik, Adrian Krzeminski) Wroclaw polska
 5. 52 b. [10- 8- 6-10- 7-11] #101 Robot Autonomous Smart Security Triangle (Ing. Martin Šiška, Kristián Šiška) Hruby Šúr
 6. 52 b. [ 8- 8- 8- 5-12-10] #102 Robot Robotis MINI (Marián Hlavačka) Horná Ves
 7. 52 b. [ 8- 5- 9- 9- 8-12] #106 Robot NUT 2019 (Amavet klub 808, Martin Hošek, Lukáš Hošek, Ondrej Škornák) Partizánske lego

 8. 48 b. [ 6- 6- 8- 8- 9-11] #104 Robot Gamca WALL-G (Matúš Mišiak, Jakub Hybal, Alexandra Klcová, Filip Dubina, Filip Žitnan, Tomáš Strýcek, Matej Fekete) Bratislava lego
 9. 48 b. [ 8- 5-12- 6-10- 7] #110 Robot FEI-man (Martin Dodek) Nové Mesto nad Váhom fei
 10. 45 b. [ 6- 6- 7- 6-11- 9] #103 Robot Boat (Adrián Frišlovic) Jakubov lego
 11. 42 b. [ 8- 8-10- 7- 7- 2] #114 Robot ROBOTARM (Patrícia Pálková) Pieštany
 12. 41 b. [ 8- 9-10- 5- 9- 0] #113 Robotická triediaca linka (Matúš Melicherík, Zuzana Kružliaková) Žilina arduino
 13. 40 b. [ 6- 8- 7- 7- 4- 8] #105 Robot AIDA (Michal Gally, Šimon Gavula, Róbert Pompa) Levoca arduino

Bodovanie: [ E - M - S - N - F - P ] = [ Elektro - Mechanika - SW - Nápad - Funkčnosť - Poster ], max. sa dalo získať 12b. v každej kategórii.

Štatistika: Do tejto kategórie sa tento rok prihlásilo a súťaže sa zúčastnilo 13 robotov. Celkové poradie je stanovené na základe hodnotenia 4 porotcov.

 

 

 

 

Štatistiky

Počet prihlásených / súťažiacich / úspešných robotov:

    Stopár      42  39  11 (4)
    Myš v bludisku  10  7  6
    Sklad kečupov   8  7  7
    Robotí šprint   8  7  3
    Tam a zasa späť  8  6  2
    Voľná jazda   13  13  13

    SPOLU      89  79  42 
Zahraniční účastníci:
    Rakúsko  7   Nemecko  3   Česká republika  4   Poľsko  1
Zaujímavosti:
    FEI STU 5  FEI STU
    Arduino 26 Arduino
    Lego   19 LEGO
Výsledky schválil predseda poroty v plnom rozsahu dňa: 27. 04. 2019.