Pravidlá kategórie

Voľná jazda 2020

Súťažná úloha

Zostrojiť čo najzaujímavejšieho robota.

Rozmery a veľkosť robota

Minimálne ani maximálne rozmery nie sú obmedzené. Hmotnosť nie je obmedzená.

Priebeh súťaže

Každý účastník sa musí zaregistrovať na stránke súťaže a vyplniť všetky údaje o svojom robotovi (doteraz sme tolerovali aj nevyplnené údaje, teraz je to povinné, pretože sa vás nemáme ako opýtať).

Po uzávierke prihlášok majú súťažiaci ešte jeden týždeň na to, aby nahrali na YouTube svoje video a ďalšiu dokumentáciu, na základe ktorých bude robot ohodnotený.

Potom si všetky prihlásené roboty prezrie odborná porota, ktorá ich ohodnotí a na základ získaných bodov určíme víťazov.

Pozn.: Pokiaľ to okolnosti dovolia, organizátor poskytne (zatiaľ v nešpecifikovanom termíne) víťazom možnosť verejného predvedenia víťazných robotov na podujatí, ktoré by sa konalo v Bratislave.

Prihláška a súťažné video

Prihláška robota do súťaže obsahuje:
+ popis hardvéru, softvéru a činnosti robota
+ a link na video (na youtube.com) ako robot funguje.

Dĺžka videa je obmedzená max. na 3 minúty.

Informácie k videu môžete doplniť podľa vlastného uváženia o ďalšie videá, fotky, opis robota a pod. Ak prvé, trojminútové video porotcu zaujme, môže si samozrejme popozerať aj ďalšie odkazy.

Alternatíva k nahratiu na YouTube je vytvorenie vlastnej webstránky, na ktorej bude vyššie uvedená dokumentácia.

Hodnotenie a ceny

Každý robot bude posúdený predovšetkým podľa hlavného videa. Porotcovia budú hodnotiť robota z hľadiska prevedenia mechanického, elektroniky a softvéru. Zvlášť budú hodnotiť nápad a funkčnosť, ako ak kvalitu prezentácie (videa). V každej z týchto oblastí sa bude dať získať 0 - 3 body, teda max. 12. Podrobnejšie hodnotenie je v prílohe.

Víťazmi sa stanú tri roboty, ktoré získajú v súčte od všetkých porotcov čo najviac bodov.

Termíny

10. 5. 2020 - uzávierka prihlášok (stačí vyplniť formulár na stránke, nemusí tam byť ešte link na video).

Do 17. 5. je potrebné dokončiť dokumentáciu, nahrať video a jeho link vložiť do prihlášky.

Do 31. 5. budeme videá hodnotiť a 1. 6. potom zverejníme výsledky.

Termín verejnej prezentácie oznámime akonáhle to bude možné.

V prípade ťažkostí s nahrávaním riešenia nás kontaktujte mailom na info@robotika.sk

Zaslaním linku na video dáva účastník súhlas k zdieľaniu tohto videa na našich stránkach istrobot.sk, robotika.sk a sociálnych sieťach.

A samozrejme platia tiež všetky spoločné pravidlá.

Príloha 1: Rady a odporúčania k videu

Video by malo zachytiť všetky dôležité momenty správania sa robota. Mali by v ňom byť jasne viditeľné všetky detaily robota dôležité pre prezentovanú funkciu. Mali by ste v ňom vysvetliť, čo robot robí, ako je skonštruovaný, čím je výnimočný, akú námahu ste pritom museli vynaložiť a samozrejme by malo predviesť robota v činnosti.

Video snímajte pri dobrom svetle, vo formáte landscape (naležato) a pokiaľ možno, použite statív. Nepovinný, ale vítaný je aj nahovorený komentár opisujúci činnosť robota. Ak naviac zverejníte aj zdrojové kódy softvéru a schémy zapojenia, v očiach poroty sa tým zvýši kvalita vášho výrobku. Môžete využiť aj svoje lokálne publikum na položenie a zodpovedanie jednej či dvoch otázok.

Tip: ak svoje video na YouTube označíte ako "unlisted"/"nezaradené", pred vyhodnotením výsledkov ho nikto nenájde. Ak ho označíte #istrobot2020 budete si potom môcť jednoduchšie nájsť všetkých súťažiacich.

Príloha 2: Hodnotenie porotou

	A. Elektronika (zložitosť, prevedenie, nápaditosť, vlastný vklad)
      0 – nevhodná
      1 – tak akurát
      2 – vhodný komerčný výrobok
      3 – vlastný výtvor

	B. Mechanika (zložitosť, prevedenie, nápaditosť, vlastný vklad)
      0 – nevhodná
      1 – zo stavebnice
      2 – zo stavebnice + vklad
      3 – vlastný výtvor
    
	C. Softvér(funkcia, komplexnosť, implementačná zložitosť)
      0 – nefunguje
      1 – demo, spravil niekto iný
      2 – vlastný ako tak
      3 – vlastný výtvor 
    
	D. Nápad je
      0 – prevzatý
      1 – priemerný
      2 – zaujímavý
      3 – neobvyklý
    
	E. Funkčnosť - robot ako celok:
      0 – nefunguje
      1 – niekedy
      2 – malé zádrhely
      3 – bezchybne všetko
	    
    F. Video
      0 – nie je poriadne vidno čo zobrazuje
      1 – len základná funkcia bez opisu
      2 – dobre dokumentuje funkciu robota a dopĺňa ho opisom
      3 – pridaná hodnota (je tam niečo navyše)