Tina

Autor(i): Tomáš Krajmer

Základné údaje

Procesor: Tensilica Xtensa LX6 microprocessor, Arduino UNO
Veľkosť pamäte: 4M Flash + 520K RAM
Frekvencia: 160Mhz, 16MHz
Senzory: OV2640 , CNC shield + A4988
Pohon: Nema17
Napájanie: PC zdroj
Programovací jazyk: Python, C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: http://youtu.be/ISttmZjRajE

Popis

Robot využíva malé strojové učenie (tinyML) a EDGE computing. Vhodný pre reálne využitie v strojárskej praxi. Dokumentácia: https://drive.google.com/file/d/18IBb3tSPZh_RA8bWBIg9zMHFJDdlBSpd/view?usp=sharing