Půda Crew

Autor(i): Kristián Pavliš, Tomáš Pechanec, Jan Stodola, Samuel Witz

Základné údaje

Procesor: Lego EV3
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Lego LabView/Make Code/Lego Classroom app
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

Ladíme tým i roboty...