TenRobot

Autor(i): MAroš Petro , Pavol Laban

Základné údaje

Procesor: Lego Mindstorm
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: 2 x farebné, 1 x ultrazvuk
Pohon: 2 x servo, 1 x malý
Napájanie: --
Programovací jazyk: Lego Mindstorms Edu
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--