Kuk964

Autor(i): PAvol Emanuel Laban

Základné údaje

Procesor: Lego Mindstorms EV3
Veľkosť pamäte: podľa firemného popisu riadiacej jednotky Lego Min
Frekvencia: podľa firemného popisu riadiacej jednotky Lego Min
Senzory: 2 xsenzir farby, 1 x ultrazvuk, 1 x gyroskop
Pohon: 2 x servomotor
Napájanie: podľa firemného popisu riadiacej jednotky Lego Min
Programovací jazyk: Lego Mindstorms Edu
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

Robot sleduje čiaru a snaží sa vyhnúť prekážkam pomocou ultrazvukového senzora a senzorov na farbu. Na obchádzanie prekážok používa gyroskop.