Uku964

Autor(i): MAroš Petro

Základné údaje

Procesor: Micro:bit
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: 2 x farebné, 1 x ultrazvuk
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Scratch
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--