Dan964

Autor(i): Daniel Demčák

Základné údaje

Procesor: Lego Mindstorms
Veľkosť pamäte: podľa firemného popisu riadiacej jednotky Lego Min
Frekvencia: podľa firemného popisu riadiacej jednotky Lego Min
Senzory: 2 x farebné, 1 x ultrazvuk, 1x gyro
Pohon: 2 x servo
Napájanie: podľa firemného popisu riadiacej jednotky Lego Min
Programovací jazyk: Lego Mindstorms Edu
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--