WALLE

Autor(i): Jan Šimek

Základné údaje

Procesor: LEGO mindstorm
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Micropython
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--