Filip

Autor(i): Denis Množil

Základné údaje

Procesor: Lego EV3
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Python
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--