JedoBotík

Autor(i): Tomáš Vybíhal, Radim Vybíhal

Základné údaje

Procesor: Lego Spike Prime
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: barevný(světelný), ultrazvukový
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Slovní bloky (Lego scratch)
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--