Pravidlá kategórie

V sklade kečupu 2022

Súťažná úloha

V skladoch po celom svete súťažia skladovacie roboty. Vyhráva ten robot, ktorý bude mať na konci v sklade viac plechoviek s paradajkovým pretlakom a stihne to najrýchlejšie.

Kečup

Úlohou robotov je dopraviť čo najviac plechoviek s pretlakom na svoju domácu čiaru.

Kečup je v oceľovej pocínovanej plechovke s priemerom 53 mm (+/- 1 mm) a výškou 74 mm (+/- 1 mm). Hmotnosť plechovky s obsahom je približne 163 gramov (+/- 5 g).


Paradajkový pretlak v plechovke. Dostupné v bežných potravinách.

Sklad

Sklad je reprezentovaný sieťou 5 vodorovných a 5 zvislých čiar s rozostupom 30 cm (+/-1cm). Vodorovné čiary sú očíslované 1-5, zvislé sú označené písmenami A-E. Čiary sú čierne, ich šírka je 15 mm (+/- 1mm). Okolo skladu bude voľná plocha najmenej 30 cm z každej strany.

Podklad je biely, vodorovný. Podlaha bludiska môže byť z papiera, drevotriesky, pogumovanej textílie alebo podobného materiálu. Ak podlaha nebude jednoliata, tak spoje na podlahe by nemali vytvárať schodíky vyššie než 1 mm. Zmeny sklonu by nemali byť väčšie ako 4 stupne.

Pri štarte stojí robot v priesečníku A3. Zvislá čiara A je jeho domáca čiara.

V hre je 5 kečupov. Na začiatku hry budú vždy dva kečupy na pozíciach C2 a C4. Ďalšie tri budú na niektorej z pozícií v stĺpcoch B, C, D, resp. E. Tieto pozície sú vybrané pred každým kolom náhodne.


Roboty stojí na začiatku na pozícii A3. Dve plechovky sú vždy na C2 a C4, ďalšie tri na niektorom zo žltých políčok, napríklad B2, B4 a D4.

Na stiahnutie:

Robot - skladník

Robot musí byť autonómny. Počas súťažného kola nie je dovolené do jeho činnosti nijako zasahovať.

Dĺžka a šírka robota nesmie prekročiť 30 cm. Ak robot mení počas činnosti svoje rozmery, v žiadnom okamihu nesmie jeho pôdorys bez plechoviek prekročiť 30×30 cm. Výška nie je obmedzená. Vezmite do úvahy aj rozmery skladu a miesto potrebné na otáčanie.

Robot sa nemusí pohybovať len po čiarach, tie sú tam len na uľahčenie navigácie. Pri pohybe nesmie zanechávať žiadne stopy a značky. Na dráhe nesmie ostať ani žiadna jeho súčasť.

Činnosť robota skladníka

Základnou úlohou je identifikovať v sklade plechovky s kečupom a dopraviť ich na domácu čiaru.

Pred štartom súťažiaci postaví robota na počiatočnu pozíciu a na signál rozhodcu ho aktivuje. Následne bez meškania odstúpi a ďalej do činnosti robota nezasahuje. Po vyzbieraní všetkých plechoviek alebo po vypršaní časového limitu robota bez meškania deaktivuje, ak sa nezastaví sám. Zaznamená sa dosiahnutý čas.

Po skončení kola sa hodnotí počet plechoviek na domácej čiare robota. Plechovka sa započíta robotovi len vtedy, ak sa aspoň malou časťou dotýka domácej čiary robota. Nemusí sa pritom nachádzať v priesečníku.

Počet plechoviek na domácej čiare predstavuje bodový zisk robota v danom kole.


Zelený robot má na domácej čiare 3 plechovky. Po skončení kola môže robot skončiť kdekoľvek, nemusí sa vrátiť domov.

Kečupy sa spočítavajú až po skončení kola, dovtedy si ich môže robot odkladať, ale aj nechtiac vysunúť z cieľovej pozície (takýto kečup sa nezapočíta).

Priebeh súťaže a poradie účastníkov

Poradie zápasov bude stanovené losovaním a na základe homologácie pred súťažou. Homologácia bude spočívať v predvedení funkčnosti robota, kontrole dodržania rozmerov a kontrole hmotností plechoviek. Súťažiaci si musí zabezpečiť váhu s digitálnym displejom, na ktorej odváži všetky plechovky pred prvým štartom.

Počas súťaže už nie je možné meniť algoritmus, ani upravovať a nastavovať parametre robota.

Súťažiaci musí nastaviť pred súťažou kameru tak, aby sa v jej zornom poli nachádzalo celé herné pole a bolo dostatočne osvetlené. Domáca čiara robota by mala byť najbližšie ku kamere. Po výzve postaví súťažiaci robota na hracie pole, pripraví si dve plechovky na pevne určené pozície a vyčká na pokyn rozhodcu, ktorý mu oznámi pozíciu zvyšných troch plechoviek. Po ich umiestnení môže robota aktivovať a spustí sa meranie času. Ak súťažiaci uzná, že robot pozbieral všetko čo pozbierať mohol, oznámi rozhodcom, že končí a meranie času sa zastaví.

Časové limity

Ak sa súťažiaci nedostaví do 1 minúty po výzve na štart, stráca právo absolvovať kolo. Každé kolo trvá max. 3 minúty. V prípade, že robot vyzbiera všetky plechovky, zaznamená sa čas a kolo je ukončené aj skôr.

Hodnotenie a ceny

Víťazom turnaja sa stane robot s najvyšším bodovým ziskom. V prípade, že rovnaký bodový zisk bude mať viac robotov, víťazom sa stáva ten, ktorý vyzbieral plechovky v kratšom čase. Ak počas súťaže nezíska žiaden robot ani jeden bod, porota určí víťaza na základe celkovej úspešnosti - napr. ako blízko k cieľu sa podarilo plechovku dostať, či bol pohyb po sklade koordinovaný, alebo len náhodný, a pod.

Okrem toho môže porota udeliť ďalšie ceny podľa vlastého uváženia - napr. za najobjavnejšiu konštrukciu, najelegantnejšiu konštrukciu a pod.

A samozrejme platia tiež všetky spoločné pravidlá.

FAQ

 • Aku velkost bude mat hracia plocha?
  Najmenej 180x180 cm (30 + 4x30 +30).
 • Kolko kecupov moze robot zobrat naraz?
  Ľubovoľný počet.
 • Započítava sa náklad do veľkosti robota?
  Nie.
 • Musíme plechovky len tlačiť?
  Nie.
 • Môžeme si v sklade vytvoriť zarážky?
  Nie. Robot pri pohybe nesmie zanechávať žiadne stopy a značky. Na dráhe nesmie ostať ani žiadna jeho súčasť.