Registrácia


Názov tímu
Škola, klub

Vedúci tímu (doprovod)
Meno a priezvisko
Mail
Telefón
Ubytovanie vedúci
Zo stredy na štvrtok
Zo štvrtka na piatok
Z piatka na sobotu


Strava vedúci
štvrtok
piatok
sobota


Kategórie celkovo
Konštrukcia
Tanec
Záchranár - RESCUE A
klasika čiara a plechovka
Záchranár - RESCUE B
s IR obeťou
Futbal 2 na 2 - SOCCER A
úzke mantinely
Typ lopty
starý typ- nepretržité IR svetlo
nový typ- pulzný signál
Futbal 2 na 2 - SOCCER B
auty, nová lopta - pulzný signál

Veková kategória sa určí z dátumov narodenia
Jednotliví členovia sa zadajú postupne na ďalšej stránke

Poznámka