Pravidlá

Na slovenskom kole RCJ sa hrá podľa medzinárodných pravidiel.
Medzinárodné pravidlá: rcj.robocup.org

Pre zaujímavosť nejaké staršie pravidlá:

Konštrukcia 2012

Konštrukcia 2011

Konštrukcia 2010

Tanec

Záchranár A

Futbal


Vekovú kategóriu primary-secondary určí sám registracný systém podľa dátumov narodení­ - hranica je vek 14 rokov:

* Tímy, kde majú všetci členovia 14 alebo menej rokov, sú v kategórii primary
* Tímy, kde je aspoň jeden študent starší­ ako 14 rokov, sú v kategórii secondary

Rozhodujúci dátum je 1.júl roku, v ktorom sa súťaž koná.