Tlačová správa

K dispozícii je tlačová správa, ktorú si môžete upraviť podľa svojich potrieb. Fotografie sú aj vo vyššom rozlíšení, prípadne na Google Photos nájdete aj ďalšie.

Press release

Výsledky

Podrobná výsledková tabuľka aj s bodmi:

Click to enlarge

Mapka parku so zakreslenými bodmi nakládky (A) a vykládky (B) v jednotlivých kolách (1-4). Predkolo malo ciele rovnaké ako prvé kolo.

Click to enlarge

Fotky zo súťaže

Ďalšie fotky...

Video zo súťaže 2021

Krátky zostrih spravil P. Petrovič

Ďalšie nájdete na YouTube v kanáli Robotour

Fotky z terénu

Ďalšie fotky nájdete tu... Ak spravíte ďalšie fotky, môžete ich sem tiež nahrať.

Mapka

Polohu mestského parku vidno napr. na tejto mape

Z oblasti v ktorej sa bude súťažiť existuje pomerne precízna mapa pre orientačný beh


Piešťany 2019 / 1 : 5 000 / 5m
(.pdf)

Ďalšie zdroje

Roll Up
Roll Up [85 x 210 cm, .pdf, 8 kB]

QR kódy

Príklad QR Code pro geo: 48.8016394,16.8011145
(viz https://github.com/zxing/zxing/wiki/Barcode-Contents#geographic-information)