Video zo súťaže

Krátky zostrih spravil P. Petrovič

Ďalšie nájdete na YouTube v kanáli Robotour

Fotky z terénu

Ďalšie fotky nájdete tu... Ak spravíte ďalšie fotky, môžete ich sem tiež nahrať.

Mapka

Polohu mestského parku vidno napr. na tejto mape

Z oblasti v ktorej sa bude súťažiť existuje pomerne precízna mapa pre orientačný beh


Piešťany 2019 / 1 : 5 000 / 5m
(.pdf)

Ďalšie zdroje

Banner EN
Static banner [486 x 130, english, .png, 8 kB]

QR kódy

Príklad QR Code pro geo: 48.8016394,16.8011145
(viz https://github.com/zxing/zxing/wiki/Barcode-Contents#geographic-information)