<-- Novšie správy


 

Čo sa dialo v roku 2021

 • 1. 12. 2021
  Robotická súťaž Botball 2022
  HĽADÁ SA tím, ktorý sa zapojí do robotickej súťaže BOTBALL 2022. Vďaka projektu Robocoop máme pre záujemcov k dispozícii registráciu do oficiálnej súťaže Botball (zahŕňa robotické vybavenie, ktoré možno použiť aj ako učebný nástroj vo vašej triede) pre jedno družstvo zo Slovenska. Vek: 14 - 19 rokov (vhodné pre SŠ so zameraním na mechatroniku, programovanie a pod.) Všetko, čo budú študenti potrebovať, sa naučia na workshope. Aj keď doteraz nič neprogramovali, budú sa to môcť naučiť. Úvodný workshop je naplánovaný na január. Samotná súťaž sa uskutoční budúci rok v apríli v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave. Info: peter.wachter@cvtisr.sk
  Oficialna stránka súťaže KIPR (KISS Institute for Practical Robotics) • 9. 12. 2021, 18:00, On-line, klubovňa MENSA
  Andrej Lúčny: Ako bolo vymyslené hlboké učenie
  Keď používame nejaký model hlbokého učenia, pochopiť ako a prečo funguje je na základe jeho architektúry takmer nemožné. Na to potrebujeme poznať históriu ako a cez aké verzie sa k danej architektúre výskumníci dopracovali. V prednáške zhrnieme základné míľniky tejto histórie, počnúc Rosenblattovým perceptrónom a končiac prvými úspešnými hlbokými neurónovými sieťami. Pritom uvedieme základné myšlienky, ktoré za týmito míľnikmi stáli: od univerzálneho aproximátora cez konvolučné siete, autoenkódery, plne konvolučné siete po hlboké siete s typickými stavebnými prvkami (dropout, ReLU, batch normalization, reziduálne spojenia), metrické chybové funkcie a transformery.
  viac informácií... • 1. 12. 2021, 17:30-19:00, On-line, Seminár Robotika.SK (50. prednáška)
  Tomáš Krajník a Tomáš Rouček: Roboti pod zemou - DARPA Subterranean Challenge
  Všetkých priaznivcov robotiky pozývame na virtuálnu prednášku v rámci pravidelných seminárov Robotika.SK. Dostupné len on-line.
  Viac informácií...

 • 3. 11. 2021, 17:30-19:00, On-line, Seminár Robotika.SK (50. prednáška)
  Vladimír Cviklovič: Autonómna mobilná robotika v poľnohospodárstve.
  Všetkých priaznivcov robotiky pozývame na virtuálnu prednášku v rámci pravidelných seminárov Robotika.SK. Dostupné len on-line.
  Viac informácií...
 • 15. 10. 2021
  Jakubov: Záhorácky robot III.
  Základná škola Jakubov a tím FLL Jakubovskí roboti pozývajú všetkých na 3. ročník online turnaja základných škôl v programovateľných LEGO robotoch "Záhorácky robot" s jedinou disciplínou - "Ukáž,čo vieš" (obdoba voľnej jazdy na súťaži Istrobot). Turnaj sa uskutoční v piatok 15. októbra od 9:00 do 12:00. Prihlášky adresujte na robert.szekula@zsjakubov.sk
  Turnaj podporil program Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností SAP a Haus des Stiftens.  
   
   

   
   
   

 • 6. 10. 2021, 10:00-17:00, Fablab, Workshop
  [RoboTrio]
  Bernd Hader, Felix Sturzl: The Colaborative Robot UR5
  Celodenný workshop pre registrovaných účastníkov zakončený prednáškou pre verejnosť v rámci seminára Robotika.SK. (Workshop bude v anglickom jazyku.)
  Prezentačné video Registrácia...

 • 6. 10. 2021, 17:30-19:00, FabLab, Seminár Robotika.SK (49. prednáška)
  Bernd Hader, Felix Sturzl: The Colaborative Robot UR5
  Prednáška pre verejnosť (v anglickom jazyku) o kolaboratívnom robotovi UR5. Všetkých priaznivcov robotiky pozývame do tvorivej dieľne FabLab do vedeckého parku UK na Ilkovičovej 8 v Bratislave na ďalší z pravidelných seminárov. Dostupné aj on-line.
  Viac informácií...

 • 18. - 19. 9. 2021
  Po 11 rokoch sa Robotour vracia opäť do Bratislavy. Hostiteľmi bude Robotika.SK a súťaž sa uskutoční v niektorom z Bratislavských parkov. Nezabudnite na registráciu a homologačné video, deadline na prihlášky je 15.8.2021.
  Viac informácií...  
   

 • 8. 9. 2021, 17:30-19:00, FabLab (48. prednáška)
  Michal Chovanec: Ako sa pomstiť v hre "Montezumova pomsta"
  V nadväznosti na praktické cvičenie z augusta si vypočujeme prednášku na rovnakú tému, ktorá prináša jej hlbšie porozumenie. Všetkých priaznivcov robotiky pozývame do tvorivej dieľne FabLab do vedeckého parku UK na Ilkovičovej 8 v Bratislave na ďalší z pravidelných seminárov. Dostupné aj on-line.
  Viac informácií...

 • 4. 8. 2021, 17:30-19:00, FabLab (15. cvičenie)
  Ako trénovať robotov
  Torch a Gym nám poslúžia na to, aby sa lunárny modul naučil pristávať sám, na základe vlastnej skúsenosti. Na to stačí diskrétne riadenie. Náročnejší spojitý prístup vysvetlíme na robotovi kategórie Stopár. Kombinovať riadenie pomocou neurónovej siete s učením odmenou a trestom vás naučí niekoľkonásobný víťaz súťaže ISTROBOT Michal Chovanec. Všetkých priaznivcov robotiky pozývame do tvorivej dieľne FabLab do vedeckého parku UK na Ilkovičovej 8 v Bratislave na ďalší z pravidelných seminárov. Dostupné aj on-line.
  Viac informácií...

 • 25.-31. 5. 2021
  [ Istrobot 2021 ]
  On-line: Istrobot
  Povzbudení úspechom minuloročnej virtuálnej Voľnej jazdy, sme sa rozhodli aj tento rok uskutočniť aspoň on-line súťaže. Postupne budeme zverejňovať novinky a pravidlá.
  Minuloročná kategória - Voľná jazda, prebehne aj tento rok diaľkovo. Do 10. 5. sa môžete prihlasovať, registrovaní súťažiaci potom nahrajú svoje video, fotky a dokumentáciu o svojom robotovi. Porotcovia z takto zdokumentovaných projektov vyberú tri, ktoré si zaslúžia ocenenie.  
  Podrobnosti a pravidlá   • 19. 6. 2021
  [RoboTrio]
  Olomouc: RobotTrip
  Skúste si zájsť do Olomouce na 1. ročník súťaže RoboTrip Tulák po parku, ktorý sa uskutoční v mestskom parku na dráhe s peknou vodiacou líniou. Je to síce outdoorová súťaž, ale výrazne jednoduchšia ako Robotour. Súťažná úloha spočíva v tom, že robot Tulák/Vaganto má prejsť po cyklo/chodeckom chodníku cez Bezručove sady zo štartu do cieľa 1000 m. Organizátorom je Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
  Prihlášky a viac informácií...

 • 22.-26. 6. 2021
  [RoboCup Jr.]
  On-line: RobotCup Jr.
  Na medzinárodnej súťaži RoboCup Junior Slovensko reprezentujú viaceré tímy

 • 7. 7. 2021, 17:30-19:00, FabLab (14. cvičenie)
  Detekcia hrán pomocou hlbokého učenia
  Všetkých priaznivcov robotiky pozývame do tvorivej dieľne FabLab do vedeckého parku UK na Ilkovičovej 8 v Bratislave na ďalší z pravidelných seminárov.
  Viac informácií...

 • 2. 6. 2021, 17:30-19:00, on-line (47. prednáška)
  Pavel Krsek: Robotické vysavače pro výuku mobilní robotiky
  Představíme robotickou platformu Turtlebot , kterou používáme pro výuku mobilní robotiky ve druhém ročníku. Platforma je programově otevřená a podporuje ROS (Robot Operating Systém). Pro výuku je doplněna kamerou a 3D senzorem. Na příkladu studentských úloh (slalom, jízda po silnici, parkování u zdi) ukážeme zpracování obrazu z kamery a 3D senzoru. Soustředíme se na klasickou segmentací, hranovou detekcí, RANSAC algoritmus a Hough transformací. Pro zpracování obrazu používáme Python a OpenCV. Proto jsou algoritmy snadno přenositelné, a je možné, aby si zájemci vše vyzkoušeli i doma na jiné platformě.
  Link do virtuálnej miestnosti

 • 10-19. 5. 2021
  [ FLL 2021 ] Počnúc 10.5 sa v priebehu nasledovných dní konali regionálne kolá FLL: Bratislava 1 - 10.5.2021 (15 tímov), Bratislava 2 - 11.5.2021 (15 tímov), Košice - 12.5.2021 (9 tímov), Liptovský Mikuláš - 13.5.2021 (7 tímov), Žilina - 14.5.2021 (15 tímov), Žiar nad Hronom - 19.5.2021 (12 tímov), Prešov - 20.5.2021 (8 tímov). • 5. 5. 2021, 17:30-19:00, on-line (46. prednáška)
  František Brabec: NASA Space Robotics Challenge
  V rámci přípravy na dlouhodobý pobyt astronautů na Měsíci NASA vyhlásila několik soutěží s cílem podpořit vývoj nových technologií potřebných pro tuto misi. Jedna z těchto soutěží - NASA Space Robotics Challenge Phase 2 se týká průzkumu měsíčního povrchu s cílem najít různé suroviny (led, metan, a pod.), po nálezu jejich vykopání a dovezení na základnu pro další zpracování - to vše naprosto autonomní a automatické. Pro řešení této úlohy NASA poskytla robotické vozítka se čtyřmi koly, každé nezávisle řízené a poháněné. Sensory zahrnují 2D lidar, stereo kameru a IMU. V této prezentaci představíme řešení našeho týmu, t.j. strategii kterou tým robotů implementuje, architekturu systému který řídí každého robota a výsledky, kterých zatím dosahujeme.
  Viac informácií...

 • 7. 4. 2021, 17:30-19:00, on-line (45. prednáška)
  Gabriela Šejnová: Propojování vidění, motoriky a přirozeného jazyka v kognitivní robotice

  Přednáška se zabývá současnými metodami strojového učení na poli kognitivní robotiky. Dozvíte se, jaké principy fungování lidského mozku se dají použít při vývoji robotů. Popsány budou modulární neuronové sítě a jejich aplikace v posilovaném učení. Následně bude předvedena jejich možná implementace v námi vyvinutém robotickém simulátoru myGym, zaměřeném na trénování vizuomotorických úloh. Link na software https://github.com/incognite-lab/myGym  Link do virtuálnej prednáškovej miestnosti: https://meet.google.com/vug-zcfp-ubf

 • 3. 3. 2021, 17:30-19:00
  Robotour je už tradičná outdoorová súťaž autonómnych robotov, ktorí by mali dokázať odviezť v niektorom parku užitočný náklad z bodu A do bodu B. Na tomto pravidelnom seminári Robotika.SK uvidíte prezentácie ďalších troch tímov z uplynulého roka, v ktorých vám ukážu, ako ten ich robot funguje a aký software používa. Uvidíme tím Istrobotics (Rado Kováč) z Bratislavy, AmBot (Aleš Holub) z Mostu, švajčiarsky Cogito (Jirka Iša) a možno aj JECC z Nemecka (Bernhard Mayer).
  Tentoraz budú prezentácie v angličtine a seminár sa uskutoční on-line.
   

  Viac informácií... • 3. 2. 2021, 17:30-19:00
  Robotour je už tradičná outdoorová súťaž autonómnych robotov, ktorí by mali dokázať odviezť v niektorom parku užitočný náklad z bodu A do bodu B. Na tomto pravidelnom seminári Robotika.SK sme videli prezentácie troch najlepších tímov z uplynulého roka, v ktorých ukázali, ako ten ich robot funguje a aký software používa. Privítali sme tímy Istrobotics (prednášal Rado Kováč) z Bratislavy, NDTeam (Pavel Skoták) z Blanska a ARBot (Aleš Ruda) z Prahy.
  Aj tento seminár sa uskutočnil len on-line. V archíve nájdete záznam a prezentácie.
   

  Viac informácií... • 27. 1. 2021
  [RoboTrio]
  On-Line: RobotTrip
  Tradičný zimný 8. ročník súťaže RoboTrip - winter sa uskutočnil len on-line a prebehol dňa 27. 1. 2021 od 14:00. Organizátorom je Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Súťaž má dve disciplíny - Stopár Simple Trip a Stopár Heavy Trip, vekové kategórie ZŠ, SŠ a Open.
  Výsledky a viac informácií...

 • 25. 1. 2021
  [Holiday]
  Deň robotov...
  Dvadsiaty piaty január je významný deň pre stroje. V tento deň sa v roku 1921 predstavili svetu v premiére hry Karla Čapka R.U.R. Na rovnaký dátum, ale o 58 rokov neskôr pripadla aj prvá tragická nehoda, pri ktorej robot zabil človeka. • 13. 1. 2021, 17:30-19:00
  Kamera a umelá inteligencia v mobilnom telefóne spolupracujúca s Arduinom cez usb.
  Aj tento seminár sa pre riziká ochorenia COVID-19 uskutočnil on-line. Ak ste zmeškali, nevadí. V archíve je uložený videozáznam aj prezentácia.

  Viac informácií...  
   
   
 • 1. 1. 2021
  Akcia 2% Ak sa vám aktivity, ktoré prezentujeme na tejto stránke páčia, môžete našu činnosť po ročnej prestávke znova podporiť poukázaním 2% z vami zaplatených daní. Tieto prostriedky nie sú nijako špecificky určené, takže ich môžeme použiť na činnosti, ktoré sa nezmestia do grantov. Dve percentá môže poukázať občan i firma.
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 30864739/----  
   Právna forma: Občianske združenie
   Obchodné meno alebo názov: Robotika.SK
   Sídlo: Pri Bielom kríži 22, 831 02 Bratislava

   

  Staršie správy -->