<-- Novšie správy


 

Čo sa dialo v roku 2022

 • 14. 12. 2022
  [RoboTrio]
  Olomouc: RobotTrip - Oslava Slunovratu
  V Olomouci sa uskutoční jubilejný 10. ročník robotickej súťaže RoboTrip - Oslavy Slunovratu. Odohrávať sa bude na výstavisku Flora Olomouc (pavilon E) 14. decembra od 8:00. Prihlášky však treba zadať do utorka 13. 12. 2022. Súťažiť sa bude v kategóriach LineFollower+enhanced, miniSumo+Lego, LegoConstructor a LineMaze. Okrem toho bude samozrejme aj tradičný robotický punč.
  Prihlášky a viac informácií...

 • 7. 12. 2022, 9:00-14:30, Hotel Družba, Bratislava
  [Terais]
  Terais - seminár venovaný kognitívnej robotike.
  Účasť potvrdili pozvaní prednášajúci prof. Giulio Sandini z IIT v Janove, Dr. Cornelius Weber z Univerzity v Hamburgu a doc. Matěj Hoffmann z ČVUT Praha.
  viac informácií...

 • 7. 12. 2022, 17:30-19:00, FabLab (59. prednáška)
  Martin Madaras: Algoritmy 3D počitačového videnia pre bin-picking.

  V prednáške sa zameriame na problém bin-pickingu z pohľadu 3D počítačového videnia. Úlohou bin-pickingu je zo vstupných dát nájsť transformácie jednotlivých objektov v scéne, ktoré sa použijú na výber objektov pomocou robotického ramena. Vstupné dáta s ktorými budeme pracovat sú organizované mračná bodov získané 3D skenerom. Rozoberieme si algoritmy ako segmentácia vstupného mračna bodov a lokalizácia objektov v mračne bodov.
  Bonus: súčasťou prezentácie bude aj praktická ukážká bin-pickingu, zabezpečená firmou Photoneo.
  Prednáška sa bude fyzicky konať vo Fablabe, aj sa jej bude možné zúčastniť na diaľku.

 • 9. - 10. 11. 2022
  [ TRD ]
  Zájdite si do Trenčína na 16. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov, ktorú organizuje Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14. Okrem samotnej súťaže uvidia účastníci zaujímavé prezentácie, pozrite si program:
  Viac informácií...
   
   

 • 2. 11. 2022, 17:30-19:00, FabLab (58. prednáška)
  Martin Kubovčík: Využitie neurónových sietí pri simulovanej robotike.

  Prednáška pojednáva o možnostiach aplikácie neurónových sietí pri simulovanej robotike prostredníctvom prostredí OpenAI Gym a PyBullet. Robot má za úlohu v danom hernom prostredí splniť zadanú úlohu a tým je kladne odmenený. Ak úlohu neplní správne získava zápornú odmenu. Neurónová sieť riadiaca robota má za úlohu sa naučiť ovládať pohyblivé časti robota v zmysle maximalizácie odmien získavaných v hernom prostredí. Použitý je framework TensorFlow 2.10.0 a databáza DeepMind Reverb. Prednáška sa bude fyzicky konať vo Fablabe, aj sa jej bude možné zúčastniť na diaľku.
  sofvér na stiahnutie • 14. 10. 2022
  Jakubov: Záhorácky robot IV.
  Základná škola Jakubov a tím FLL Jakubovskí roboti pozývajú na 4.ročník STEM turnaja Záhorácky robot: Ukáž, čo vieš. Turnaj je určený pre žiakov 2.stupňa základných škôl a 1.stupňa osemročných gymnázií s jedinou disciplínou - voľnou disciplínou. Turnaj nie je obmedzený iba na LEGO, vítané sú aj práce s iným hardvérom - micro:bit, Arduino,...

  Spomienky na posledný prezenčný turnaj nájdete tuto. Tohtoročný turnaj sa uskutoční v priestoroch ZŠ Jakubov 14. októbra 2022. Prihlášky posielajte do 10. októbra na adresu robert.szekula@zsjakubov.sk

  Turnaj je realizovaný z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, Eduarda Hegera a programu Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností SAP a Haus des Stiftens.  
   
   

   
   

 • 5. 10. 2022, 17:30-19:00, on-line (57. prednáška)
  Robotour minikonferencia

  Robotour je už tradičná outdoorová súťaž autonómnych robotov, ktorí by mali dokázať odviezť v niektorom parku užitočný náklad z bodu A do bodu B. Na tomto pravidelnom seminári Robotika.SK uvidíte prezentácie zúčastnených tímov z práve skončeného ročníka, v ktorých vám ukážu, ako ten ich robot funguje a aký software používa. Začneme všeobecne o súťaži ako takej, potom privítame tímy ARBot (Aleš Ruda) z Prahy, Istrobotics (prednáša Rado Kováč) a Smelý Zajko (Pavel Petrovič) z Bratislavy. Dozviete sa mnoho informácií, ktoré inde nenájdete, či už o konštrukcii robota do vonkajšieho prostredia, o softvéroch na spracovanie obrazu a navigáciu, ale aj množstvo praktických skúseností a riešenia stoviek malých praktických problémov, ktoré sa popritom vyskytli.
  Viac informácií: na stránke Robotour

  Odkaz na Google Meet.
 • 25. 6. 2022
  [RoboTrio]
  Olomouc: RobotTrip
  Skúste si zájsť do Olomouce na 2. ročník súťaže RoboTrip Tulák po parku, ktorý sa uskutoční v mestskom parku na dráhe s peknou vodiacou líniou. Je to síce outdoorová súťaž, ale výrazne jednoduchšia ako Robotour. Súťažná úloha spočíva v tom, že robot Tulák/Vaganto má prejsť po cyklo/chodeckom chodníku cez Bezručove sady zo štartu do cieľa 1000 m. Včas prihlásení súťažiaci budú mať voľný vstup do expozície Pevnosti poznání a môžu si na ohni opiecť špekáčik. :) Organizátorom je Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
  Prihlášky a viac informácií...

 • 21. 6. 2022
  Roboj Tradičná robotická súťaž na Gymnáziu Jeseník. Kategórie:
  * LEGO:  Sumo, LineFollower, Fasttrack, One-motor LineFollower, Jesenícka výzva, Live Challenge
  * Open:   Freestyle, LineFollower.
  Viac: roboj.rurteam.cz.

 • 1. 6. 2022, 17:30-19:00, on-line (56. prednáška)
  Artem Sazonov: AI and Robotic as the means to overcome arising global challenges and everyday issues

  Last decade humanity permanently faces global challenges which make scientific community search new and efficient means to overcome them. One of the most challenging issue humanity is dealing with is pandemic which teaches us to live in new and more complicated circumstances. Simultaneously with the pandemic restrictions the war in Ukraine give us new and even more tragedy lessons. Therefore, from the scientific side we should response to these challenges with the effective instruments based on the AI and Robotics.

  Lecture will be in english, on-line using a Google Meet.
  Prednáška bude v anglickom jazyku on-line cez Google Meet.

 • II. - VI. 2022
  Robotická Liga Robotická liga znova beží! Je to tímová korešpondenčná súťaž v stavbe a programovaní robotov. Súťaž má spolu 5 kôl, zapojiť sa dá do ktoréhokoľvek z nich. Každý mesiac nové zadanie s dvomi úlohami, na ich riešenie máte viac ako mesiac. Úlohy riešite doma, v škole, na krúžku, nám pošlete len video, fotky a program. V každom kole súťažíte o ceny, ale aj o 3 robotické stavebnice LEGO pre tímy s najväčším počtom bodov za všetkých 5 kôl! NOVINKA: dve úrovne náročnosti - v každom zadaní bude zadanie pre zajacov (2 úlohy) aj pre tigrov (2 úlohy).
 • 31. 5. 2022
  [ Istrobot 2022 ]
  Bratislava: Istrobot
  Tento rok bude teda súťaž Istrobot naživo! Ponechali sme všetky minuloročné kategórie.
  Do 11. 5. sa môžete prihlasovať a 31. 5. sa stretneme vo FabLabe v Bratislave naživo.  
  Podrobnosti a pravidlá   • 4. 5. 2022, 17:30-19:00, on-line (55. prednáška)
  Petr Švarný: Výkon nebo bezpečnost - efektivní kolaborativní robotika

  Všetkých priaznivcov robotiky pozývame na virtuálnu prednášku v rámci pravidelných seminárov Robotika.SK. Dostupné len on-line.
  Viac informácií... • 25. - 29. 4. 2022
  Súťaž lietajúcich dronov aj prednášky o umelej inteligencii. Na čo sa môžu tešiť návštevníci konferencie ECER?
  Medzinárodná študentská konferencia o vzdelávacej robotike ECER bude prvýkrát na Slovensku. Od 25. do 29. apríla sa priestoroch zážitkového centra Aurelium študenti predstavia so svojimi robotickými výtvormi v rôznych disciplínach. Priestor na prezentáciu svojej práce dostanú aj traja špičkoví experti v oblasti strojového učenia a umelej inteligencie. Do pozornosti dáveme najmä:
  • stredu o 17:00 Invited Talk - Professor Markus Vincze (TU Wien) - Vision techniques for robotics
  • vo štvrtok
   • 13:00 Invited Talk - Peter Pištek (KInIT) How do you hack an aquarium? What kind of cyber security do your fishes use?
   • 14:30 Aerial Tournament - súťaž dronov
   • 16:00 Invited Talk - RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (UK Faculty of Mathematics, Physics and Informatics UK) Ideas behind the deep detector
  • v piatok 08:30 Botball & Open: Finals & Alliances - finále súťaže robotov
  Prihlásenie pre návštevníkov link tu.
  Celý program: link tu.
  Tešíme sa na Vašu návštevu!

   
   
    • 26.-27. 4. 2022
  [RoboCup Jr.]
  Prešov: RobotCup Jr.
  Robocup Junior Slovensko sa bude konať v Prešove 26. a 27. apríla - tradičné kategórie futbal, záchranár a tanec (on stage), ale i simulované ligy, dron, robotická ruka, či konštrukcia, na ktorú ani netreba nič pripravovať, iba prísť. Registrácia je otvorená, tešíme sa na Vašu účasť!

 • 6. 4. 2022, 17:30-19:00, on-line (54. prednáška)
  Tomáš Lázna: Využití robotických prostředků pro měření a mapování radiace

  Robotika nachází často uplatnění v oblasti radiační ochrany, a nejedná se pouze o shazování radioaktivního grafitu ze střechy, jak jsme mohli vidět v seriálu Černobyl z roku 2019. Hlavní výhoda je zde jasná - není nutné posílat člověka do prostředí, které je potenciálně nebezpečné. Navíc je možné díky moderním prostředkům lokalizace vytvářet velmi precizní mapy distribuce ionizujícího záření. Seminář se zaměří jak na obecné principy detekce radiace (a úskalí s tím spojená), tak na konkrétní aplikace využívající pozemní roboty a drony. Budou představeny algoritmy pro lokalizaci zdrojů v definované oblasti zájmu, a také nově ověřená metoda pro získání 3D radiační mapy budovy.


  Viac informácií... • 19. 3. 2022
  [RoboTrio]
  Olomouc: Olomoucké RoboKáry
  Skúste si zájsť do Olomouce na 1. ročník súťaže Olomoucké RoboKáry, ktorá sa uskutoční na známom Výstavišti Flora Olomouc, hlavní pavilon A. Je to mierne zväčšená verzia známej súťaže RoboCarts, tak aby sa mohli zúčastniť aj súťažiaci s robotmi postavenými z robotických stavebníc, vrátane Lego Midnstorms. Okrem toho sa bude súťažiť aj v kategórii robotov na diaľkové ovládanie pre úplných začiatočníkov. Včas prihlásení sosúťažiaci majú navyše volný vstup na prebiehajúcu modelársku výstavu ForModel.
  Prihlášky a viac informácií...

 • 2. 3. 2022, 17:30-19:00, on-line (53. prednáška)
  František Duchoň: Projekt Saharra

  Národné centrum robotiky je partnerom zaujímavého projektu s názvom SAHARRA (Semi Autonomous HAir Removal Robot Assistant). Cieľom projektu je vývoj kolaboratívneho robotického systému pre procedúru permanentného odstránenia ochlpenia v dermatologických a estetických centrách. Lídrom projektu je MUDr. František Okál. Za NCR sa zúčastňujú prof. Ing. František Duchoň, PhD. a kolektív. V prvom kroku vývoja by robot mal umožniť ľahšiu manipuláciu s hlavicou pre epiláciu a v druhom kroku by mal byť schopný sám sledovať líniu ľudského tela. Epiláciu by tak vedel vykonávať samostatne. Projekt bol prezentovaný v rámci KUKA Innovation Award 2020 Medical Robotics Challenge a dostal sa medzi päť finalistov.
  Viac informácií: vo videu. • 2. 2. 2022, 17:30-19:00, on-line (52. prednáška)
  Robotour minikonferencia

  Robotour je už tradičná outdoorová súťaž autonómnych robotov, ktorí by mali dokázať odviezť v niektorom parku užitočný náklad z bodu A do bodu B. Na tomto pravidelnom seminári Robotika.SK uvidíte prezentácie zúčastnených tímov z uplynulého roka, v ktorých vám ukážu, ako ten ich robot funguje a aký software používa. Privítame tímy Istrobotics (prednáša Rado Kováč), Smelý Zajko (Pavel Petrovič) a Sĺňava (Andrej Lúčny) z Bratislavy a ARBot (Aleš Ruda) z Prahy. Dozviete sa mnoho informácií, ktoré inde nenájdete, či už o konštrukcii robota do vonkajšieho prostredia, o softvéroch na spracovanie obrazu a navigáciu, ale aj množstvo praktických skúseností a riešenia stoviek malých praktických problémov, ktoré sa popritom vyskytli.
  Viac informácií: na stránke Robotour

   

  Staršie správy -->