Results / Výsledková listina

Index


[ Track ]

Linefollower / Stopár

 1. H [0:38,9] [-:--,-] [0:30,7]   #37 Robot s064 (Jakub Mimlich, Michal Gahér) Nové Mesto nad Váhom
 2. H [0:37,1] [0:34,9] [0:33,9]   #48 Robot Cvrček 2 (Jozef Ondrejovič, Peter Ondrejovič) Sklené arduino
 3. H [0:44,7] [-:--,-] [-:--,-]   #74 Robot Čárobot03 (Jiří Klikar) Chýně czech
 4. H [0:44,8] [-:--,-] [-:--,-]   #51 Robot motoko aftermath (Michal Chovanec) Žilina
 5. H [0:45,8] [-:--,-] [-:--,-]   #50 Robot aftermath V2 (Michal Chovanec) Žilina
 6. H [1:15,9] [0:54,7] [0:54,5]   #12 Robot LNX Tripijo (Tomáš a Radoslav Kováč) Bratislava arduino
 7. H [-:--,-] [1:53,7] [-:--,-]   #17 Robot Bakłażan (Robert Kristof, Jakub Treszczyński, Jakub Czyżyk, Dawid Woryna, Maciej Pal) Rybnik polska
 8. H [6:00,1] [-:--,-] [-:--,-]   #65 Robot Pokus3 (Daniel Kubica, Nikolas Peksa, Lilian Peksová, Juraj Balog) Bratislava

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #73 Robot Visiduino (Marek Molda, Ľubomír Čapucha) Nové Zámky
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #77 Robot Dark space 02 (Samuel Šindler, Zvonimír Bednarčík) Bratislava arduino
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #71 Robot Zajo3 (Matej Kollárik, Marek Kollárik) Stupava

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #66 Robot STorM (Adam Trizuljak) Bratislava
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #56 Robot RobotUS GVoZus (Matúš Kavec, Tomáš Jurov, Filip Kučerák, Erik Malina, Dominik Melkovič) Žilina
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #75 Robot AVIO (Dominika Vančíková) Bratislava arduino

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #40 Robot Samo_bot (Samko Furiel , Pavol Furiel) Dlhá nad Oravou arduino
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #23 Robot Palo_bot (Samko Furiel , Pavol Furiel ) Dlhá nad Oravou arduino
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #67 Robot LNX LineMaster (Mathias Suroviak) Bratislava lego

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #72 Robot LNX Wall-E (Jakub Polák) Bratislava lego
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #15 Robot Felix mBot (Filip Antala, Matúš Halák, Daniel Držík) Bratislava
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #70 Robot To-Ri (Tomáš Boledovič, Richard Lenčéš) Bratislava

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #14 Robot Columbus1 (Matúš Magyar, Alexander Magyar) Bratislava
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #57 Robot MJ Bot (Michal Svoboda, Samo Jursík, Michal Čmelík) Bratislava
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #64 Robot Katinka (Katarína Ďurčová) Sklené

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #21 Robot GSX-R (Robert Kristof, Jakub Czyżyk, Jakub Treszczyński, Dawid Woryna, Maciej Pal) Rybnik polska
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #38 Robot MissingNo (Robert Kristof, Maciej Pal, Jakub Treszczyński, Jakub Czyżyk, Dawid Woryna) Rybnik polska
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #33 Robot Hope (Patryk Dulniok, Maciej Wycisk, Oliver Davis, Wojciech Mazurkiewicz, Jacek Kondzielnik) Rybnik polska

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #26 Robot Kobuch (Patryk Dulniok, Maciej Wycisk, Oliver Davis, Wojciech Mazurkiewicz, Ada Milert) Rybnik polska
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #63 Robot Killer (Daniel Kubica, Daniel Kubica, Nikolas Peksa, Lilian Peksová, Juraj Balog) Bratislava
 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #49 Robot Podpolianka strela (Martin Debnár) Detva

 • H [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #81 Robot Dark space 03 (Samuel Šindler, Zvonimír Bednarčík) Bratislava
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #55 Robot FEFEBOT (Juraj Hladík, Jakub Hladík, Filip Hladík) Bratislava arduino
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #53 Robot Tsetseg (Matúš Malych, Šimon Varga, Lea Ceconíková, Oliver Karvay) Bratislava lego
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #69 Robot Speedy tracker 3 (Michal Lúčny) Banka
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #78 Robot JAKUBOT (Jakub Holčík, Ondrej Briš, Michal Vrablic, Daniel Ondovčík, Kristína Toporová) Pezinok lego
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #25 Robot Nosáľ (Jozef Ondrejovic, Peter Ondrejovic) Sklené arduino
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #82 Robot Tiger (Patryk Dulniok, Maciej Wycisk, Oliver Davis, Wojciech Mazurkiewicz, Patrycja Wiaterek) Rybnik polska
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #31 Robot Bestia (Patryk Dulniok, Maciej Wycisk, Oliver Davis, Wojciech Mazurkiewicz, Patrycja Wiaterek) Rybnik polska
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #20 Robot Tracer (Patryk Dulniok, Oliver Davis, Maciej Wycisk, Wojciech Mazurkiewicz, Patrycja Wiaterek) Rybnik polska
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #34 Robot Ministrant Marek (P. Dulniok, W. Mazurkiewicz, Maciej Wycisk, Oliver Davis, P. Wiaterek) Rybnik polska
 • - [-:--,-] [-:--,-] [-:--,-]   #28 Robot Detector (Daniel Kubica, Nikolas Peksa, Lilian Peksová, Juraj Balog) Bratislava
 • #60 Robot Steve (Ahmed Al Hafoudh, Silvia Al Hafoudh) Bratislava
 • #83 Robot Fbot v4 (Richard Kováč, Marco Pintér, Richard Baláž) Nové Zámky
 • #82 Robot Aeris Istro Version (Lukáš Čechovič, Michal Chovanec) Žilina
 • #46 Robot Fredo (Mateusz Matuszczak) Bielsko-Biala polska
 • #27 Robot s065 (Jakub Mimlich, Michal Gahér) Nové Mesto nad Váhom
 • #29 Robot DAVE (Dávid STANGA, Csaba MORVAY, Anita BALLER) Galanta lego

Note: Times in [min:sec] for each run, [-:--,-] means unsuccessful run, H is for homologation (see rules).

Statistics: This category registered total 46 robots. Really did particicpate 40, and 30 of them succesfully homologized. Out of them, only 8 did succeed at least in one run. Just 2 robots did succesfully all three runs.

Pozn.: Časy sú v [min:sec] za jednotlivé pokusy, [-:--] znamená, že robot dráhu neabsolvoval celú, H znamená úspešnú homologáciu (viď pravidlá).

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 46 robotov. Súťaže sa zúčastnilo 40, pričom 30 sa úspešne homologovalo. Z nich však dráhu absolvovalo aspoň raz iba 8 robotov a z nich len 2 dokázali dráhu prejsť vo všetkých troch pokusoch.

 

 

 

 

Micromouse / Myš v bludisku

[ Maze 2017 Final ]

Final

 1. 2:[00:13,5] #35 Robot Nite 4 (Lukáš Pariža) Trstená
 2. 2:[00:24,3] #99 Robot Missile_bot 3 (Ján Hudec)
 • [--:--,--] #29 Robot DAVE (Dávid Stanga, Csaba Morway, Anita Baller) Galanta lego
 • [--:--,--] #22 Robot Dikobraz (Ján Gaňa) Žilina

 

[ Maze 2017 ]

Qualification

 1. 3:[00:09,5] #35 Robot Nite 4 (Lukáš Pariža) Trstená
 2. 1:[00:59,9] #29 Robot DAVE (Dávid Stanga, Csaba Morway, Anita Baller) Galanta lego
 3. 1:[02:13,5] #22 Robot Dikobraz (Ján Gaňa) Žilina
 4. * (Wild Card) #99 Missile_bot 3 (Ján Hudec)
 • [--:--,--] #11 Robot Pablo III (Pavol Boško) Nitra
 • [--:--,--] #19 Robot Bug (Tomáš Gaňa) žilina
 • #18 Robot rbt. Arnošt (Daniel Buchta, Michal Katrlík, Jakub Šiagi) Bratislava lego
 • #6 Robot Steve (Ahmed Al Hafoudh, Silvia Al Hafoudh) Bratislava
 • #76 Robot JedoBoti (Tomáš Vybíhal, Jan Kratochvíl, Jiří Kalvoda) Jedovnice czech lego
 • #36 Robot MC (Patryk Dulniok, Maciej Wycisk, Oliver Davis, Wojciech Mazurkiewicz, Dominika Nowak) Rybnik polska

Listed is the so called contest time (see rules) together with the number of run when it was achieved. The contest time counts also the penalties for the touch of the robot and total time spent in the maze.

Statistics: This category registered 10 robots. Actually only 6 of them did contest and only 4 from them did solve the qualification maze, and just 2 of them was succesfull in finals.

Uvedený je tzv. súťažný čas (viď pravidlá) a číslo pokusu na ktorý bol dosiahnutý. Súťažný čas zahŕňa aj trestné sekundy za dotyky a zohľadňujú aj celkový čas v bludiskou od štartu. Vyčiarknuté roboty sa síce prihlásili, ale súťaže sa nezúčastnili.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 10 robotov. Súťaže sa zúčastnilo už len 6, z toho cestu bludiskom našlo v kvalifikácii len 4. Finálové bludisko zvládli len dvaja.

 

 

 

 

Sklad kečupov


Finále

 1. 5b.    #79 Robot Potato (Robert Kristof, Jakub Treszczyński, Jakub Czyżyk, Agata Herman, Dominika Olejniczak) Rybnik polska
 2. 3b.    #59 Robot MART Friday Bot (David Obdržálek) Praha czech
 3. 2b.    #44 Robot ZBERATEL (Martin Hošek, Lukáš Hošek, Ondrej Škorňák, Ľudovit Baranček) Partizánske
 4. 0b.    #29 Robot DAVE (Dávid Stanga, Csaba Morvay, Anita Baller) Galanta lego

[ Final ]

Kvalifikácia

 1.   6b.    #59 Robot MART Friday Bot (David Obdržálek) Praha czech
 2.   2b.    #44 Robot ZBERATEL (Martin Hošek, Lukáš Hošek, Ondrej Škorňák, Ľudovit Baranček) Partizánske
 3.   2b.    #79 Robot Potato (Robert Kristof, Jakub Treszczyński, Jakub Czyżyk, Agata Herman, Dominika Olejniczak) Rybnik polska
 4.   1b.    #29 Robot DAVE (Dávid Stanga, Csaba Morvay, Anita Baller) Galanta lego
 5.   0b.    #54 Robot finder (Ľudovit Baranček, Ondrej Škorňák, Martin Hošek, Lukáš Hošek) Partizánske

[ Qualification ]

 •       #61 Robot JAJABOT (Juraj Hladík, Jakub Hladík, Filip Hladík) Bratislava arduino
 •       #32 Robot KEPUCMAN (Jakub Holčík, Daniel Hradský, Jakub Hrivnák, Ján Kuchárik) Pezinok lego
 •       #45 Robot Pretlak17 (Daniel Kubica, Hlubocký M) Bratislava

Cena fair play

Cenu získal jediný robot, ktorý nenarážal bezhlavo do súpera:

Statistics: This category registered 8 robots. Actually only 6 of them did contest and only 1 from them did succesfully homologize! So the jury decided to allow to compete also others, dangerous robots. Five of them compete in qualifications, only 4 were succesfull in finals.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 8 robotov. Súťaže sa zúčastnilo už len 6, z nich sa však úspešne homologoval len jeden jediný! Preto porota povolila zúčastniť sa aj ostatným, nebezpečným robotom. Piati teda súťažili v kvalifikácii, 4 sa prebojovali do finále. Najväčší problém pri homologácii predstavovala detekcia a vyhýbanie sa súperovmu robotovi.

 

 

 

 

Lietajúca výzva

 1. 32b. AUT C+ [00:3,50] #96 Robot R-Gale 220 (Maroš Mikláš) Vráble
 2. 32b. AUT C+ [00:4,20] #91 Robot Kačyca XXL001 (Peter Ťapák) Bratislava
 3.  6b. MAN D+ [00:2,50] #92 Robot Koptéris (Richard Kováč, Marco Pintér) Nové Zámky
 4.  6b. MAN D+ [00:2,74] #97 Robot J.Bahýľ100 (Ivan Tančibok) Bratislava
 5.  6b. MAN D+ [00:2,74] #93 Robot butterfly 220 (Maroš Mikláš) Vráble
 6.  6b. MAN D+ [00:3,80] #95 Robot Latawiec (Robert Kristof, Jakub Treszczyński, Jakub Czyżyk, Dawid Woryna, Maciej Pal) Rybnik polska


      -. #94 Robot arCopter (Tomáš Nagy, Tomáš Piesecký) Kysucké nové Mesto

Statistics: This category registered 7 drones. With 6 competing drones just 2 of them were attempting to fly autonomously.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo 7 dronov. Zo 6 súťažiacich iba dvaja sa pokúsili o autonómny let.

 

 

 

 

Robotí šprint

 1. 162 cm / 2:12,0 #24 Robot Jonatán (Vladimír Beňák, Martin Psotka) Visolaje
 2. 100 cm / 0:12,4 #47 Robot NAO (Anton Cvik) Ratnovce
 3.  88 cm / 0:21,0 #25 Robot Nosáľ (Jozef Ondrejovic, Peter Ondrejovic) Sklené arduino


      -. #30 Robot Patrick_Star (Dominika Vančíková, Patrik Štefka) Bratislava
      -. #46 Robot Fredo (Mateusz Matuszczak) Bielsko-Biala polska

Statistics: This category registered 5 robots. With 3 competing robots, no one was able to run the whole 200 cm track. Winner is not the fastest, but the one with longest run.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo 5 dronov. Z 3 súťažiacich ani jeden nedokázal prejsť celú 200 cm dráhu. Nevyhral teda najrýchlejší, ale ten čo prešiel najďalej.

 

 

 

 

Voľná jazda


1. 62 b. [12-12-11- 7-11- 9] #111 Robot Robot s ramenom a LCD (Marek Lörinc) Bojničky
2. 56 b. [11-12-10-10- 3-10] #109 Robot AnyWay 2.0 (Patrik Štefka) Krejné
3. 55 b. [12-12- 9- 7-10- 5] #104 Robot Fbot v4 (Richard Kováč, Marco Pintér, Richard Baláž) Nové Zámky
3. 55 b. [ 9-11-10- 7-10- 8] #113 Robot Branko (Tilen Tadej Žafran, Tadej Vidovič, Aljaž Šešo, Žiga Smolinger, Niko Visočnik and Tomi Žerak [ŠC Ptuj VSŠ Atomnius Team]) Slovenija

5. 54 b. [10-12- 9- 7-10- 8] #112 Robot Sorting mashine (Jakub Koziołek) Bielsko-Biała polska
6. 47 b. [ 8-11- 8- 5- 7- 8] #114 Robot SCARA type robot (Wojciech Grzybek) Skoczów arduino
7. 45 b. [ 6-10- 7- 5- 8-10] #102 Robot Dragon (Matúš Hirka) Nové Zámky arduino
7. 45 b. [ 7- 4- 9- 9-11- 5] #116 Robot RoboHand (Robert Kristof, Dawid Woryna, Jakub Treszczyński, Jakub Czyżyk, Maciej Pal) Rybnik polska lego
9. 43 b. [ 7- 4- 9- 9-11- 5] #117 Robot RoboHead (Robert Kristof, Dawid Woryna, Jakub Treszczyński, Jakub Czyżyk, Maciej Pal) Rybnik polska lego
10. 42 b. [ 7- 7- 8- 9-11- 0] #103 Robot Môj robot (Maris Račic) Bratislava lego
11. 40 b. [ 5- 6- 6- 7- 9- 7] #115 Robot Solution (Robert Kristof, Jakub Treszczyński, Jakub Czyżyk, Dawid Woryna, Maciek Pal) Rybnik polska arduino
12. 38 b. [ 5- 5- 5- 8-10- 5] #118 Robot Box Of Mysteries (Patryk Dulniok, O. Davis, M. Wycisk, W. Mazurkiewicz, P. Wiaterek) Rybnik polska lego
13. 36 b. [ 6- 2- 9- 5- 8- 6] #108 Robot Thermodynamic system analyzer (Martin Dodek) Nové Mesto nad Váhom
14. 35 b. [ 3- 2- 9- 3-10- 5] #101 Robot Virtual NAO (Medveď Lukáš) Žiar Nad Hronom
      #106 Robot Aeris Istro Version (Lukáš Čechovič, Michal Chovanec) Žilina
      #110 Robot JedoBoti (Tomáš Vybíhal, Jan Kratochvíl, Jiří Kalvoda) Jedovnice czech lego
      #119 Robot LF017MV (Lukáš Frank) Piešťany
      #120 Robot UB-SDRIVE (Patrik Bobocký) Piešťany
      #107 Robot BUBLIBOT (Jakub Holčík, Kristína Toporová) Pezinok lego

Bodovanie: [ E - M - S - N - F - P ] = [ Elektro - Mech - SW - Nápad - Funkčnosť - Poster ]

Cena poroty

 • 55 b. [7-10-10-10-10-8] #105 Robot Snake Charmers (Michal Tuchyňa, Bibiana Remiašová) Bánov lego

Štatistika: Do tejto kategórie sa tento rok znova prihlásilo viac robotov ako vlani, až 20. Súťaže sa zúčastnilo až 16. Celkové poradie je stanovené na základe hodnotenia 5 porotcov.

 

 

 

 

Štatistiky

Počet prihlásených / súťažiacich / úspešných robotov:
    Stopár      46  40  30(8)
    Myš v bludisku  10  6  4
    Sklad kečupov   8  6  1
    Lietajúca výzva  7  6  2
    Robotí šprint   5  3  0
    Voľná jazda   20  16  --

    SPOLU      96  77  37
Zahraniční účastníci:
    Česká republika  3
    Poľsko      17
    Slovinsko     1
Použité technológie:
    LEGO       38 
    Arduino     26  
Výsledky schválil predseda poroty v plnom rozsahu dňa: 23. 04. 2017.